3 de nov. 2010

Broma macabra al Metro

Broma macabra al Metro

Un treballador del metro de Barcelona parlava amb un altre i va fer una broma dient amb accent àrab que “això és un atemptat amb bomba”, paraules que van sentir-se per la megafonia del comboi, immediatament l'altra li va dir que deixés de fer l'idiota. La companyia de Transports Metropolitans de Barcelona ha obert expedient informatiu al conductor bromista i està investigant la identitat de l'altra persona per veure si han pogut incórrer en una falta que pugui suposar una sanció interna. Els passatgers que van escoltar això es van aixecar per fugir del tren només que aquest arribés a l'estació. Amb la sensibilització que hi ha amb aquest assumpte dels atemptats contra serveis de transport em sembla que no només és una broma de mal gust el que va fer aquest empleat del metro de Barcelona, és una irresponsabilitat perquè podia haver provocat el pànic.

Broma macabra en el Metro

Un trabajador del metro de Barcelona hablaba con otro e hizo una broma diciendo con acento árabe que "esto es un atentado con bomba", palabras que sentirse por la megafonía del convoy, inmediatamente a la otra le dijo que dejara de hacer el idiota. La compañía de Transportes Metropolitanos de Barcelona ha abierto expediente informativo al conductor bromista y está investigando la identidad de la otra persona para ver si han podido incurrir en una falta que pueda suponer una sanción interna. Los pasajeros que escucharon esto se levantaron para huir del tren sólo que éste llegara a la estación. Con la sensibilización que hay con este asunto de los atentados contra servicios de transporte me parece que no sólo es una broma de mal gusto lo que hizo este empleado del metro de Barcelona, es una irresponsabilidad porque podía haber provocado el pánico.