27 de nov. 2010

Alícia veu morts penjats

Alícia veu morts penjats


Aquesta és la transcripció de les paraules que Alícia Sánchez Camacho va dir en un dels últims actes de campanya del Partit Popular. Segons ella sortia al carrer amb el seu fill i el seu fill li va preguntar qui era aquell senyor que hi havia penjat, no us espanteu, parlaven d'un cartell electoral, i la senyora Sánchez Camacho li va respondre amb les següents paraules: "(El meu fill) La primera cosa que ha fet al sortir, és mirar cap amunt i em diu: Mamà, aquest senyor que hi ha aquí penjat qui és?. Està penjat en la porta de la meva casa el senyor Montilla. És que a cada un ens passa el que ens passa, i llavors li dic al meu fill: Mira, carinyo, aquest senyor que està aquí penjat és un senyor que ja no serà president de Catalunya, perquè el Tripartit és mort, i ja no serà president de Catalunya." Per començar va incórrer en alguns errors. Montilla no és el president de Catalunya sinó el president de la Generalitat de Catalunya, mal anem si la candidata a diputada al Parlament de Catalunya pel Partit Popular i aspirant a aquest càrrec no sap aquest detall. Cert, molt probablement Montilla deixarà de ser president de la Generalitat de Catalunya però ho ha sigut, la senyora Sánchez Camacho mai ho serà. En justa correspondència la senyora Sánchez Camacho quan passi per sota d'un cartell penjat amb la foto d'ella també li parli amb similars termes. El Partit Popular de la senyora Sánchez Camacho ha realitzat una campanya mentidera, grollera i maleducada. La senyora Sánchez Camacho no pot ser presidenta de la Generalitat de Catalunya perquè aquesta vella institució – la Generalitat – no pot ser presidida per algú que odia i és deslleial al seu propi país i es posa del costat dels que ataquen la seva llengua, cultura i la convivència que entre tots hem construït, ni per algú que promou la xenofòbia, menteix, i ara, insulta. En aquesta campanya electoral dels programes electorals hem escoltat poc, alguns partits com el PP prefereixen muntar a la seva candidata en una gavina i que dispari contra immigrants i independentistes, d'altres prefereixen treure la seva candidata embolicada en una tovallola dient que si volgués provocar un
escàndol se la treuria, d'altres prefereixen treure als seus partidaris despullats, d'altres a una noia excitant-se mentre vota. Alicia Croft ja baixada de la gavina ara veu morts polítics penjats a la porta de casa seva, potser és que de tant volar en gavina ha volgut volar massa enlaire i el seu cervell no s'ha oxigenat correctament, les al·lucinacions, senyora Alícia Sánchez Camacho, producte de la manca d'oxígen per voler volar més amunt del que està preparada no són bones, i vostè ja fa mesos que pateix moltes al·lucinacions, quan es pateix de delírium trèmens també es veuen coses estranyes, i el delírium trèmens polític és el primer pas de la mort política.

Vídeo. LA MALA EDUCACIÓ DE LA CANDIDATA SÁNCHEZ CAMACHO o "VEO MUERTOS"

Una cosa és fer una campanya electoral agressiva i una de molt diferent és una campanya electoral com la que ha fet Alícia Sánchez Camacho mancada d'educació i de programa electoral. A la senyora Sánchez Camacho potser li passa com al protagonista del "Sisè sentit", veu morts (polítics) però no se n'adona que potser ella també ho està.
Una cosa es hacer una campaña electoral agresiva y una muy diferente es una campaña electoral como la que ha hecho Alícia Sánchez Camacho falta de educación y de programa electoral. A la señora Sánchez Camacho quizá le pasa como al protagonista del "Sexto sentido", ve muertos (políticos) pero no se percata que quizá ella también lo está.Alicia ve muertos colgados


Esta es la transcripción de las palabras que Alicia Sánchez Camacho dijo en uno de los últimos actos de campaña del Partido Popular. Según ella salía a la calle con su hijo y su hijo le preguntó quién era aquel señor que había subido, no os asustéis, hablaban de un cartel electoral, y la señora Sánchez Camacho le respondió con las siguientes palabras: "(Mi hijo) Lo primero que ha hecho al salir, es mirar arriba y me dice: Mamá, ¿ese señor que hay ahí colgado quien es?. Está colgado en la puerta de mi casa el señor Montilla. es que a cada uno nos pasa lo que nos pasa, y entonces le digo a mi hijo: Mira, cariño, ese señor que está ahí colgado es un señor que ya no va a ser presidente de Catalunya, porqué el Tripartito está muerto, y ya no va a ser presidente de Catalunya." Para empezar incurrió en algunos errores. Montilla no es el presidente de Cataluña sino el presidente de la Generalitat de Cataluña, mal vamos si la candidata a diputada en el Parlamento de Cataluña por el Partido Popular y aspirante a este cargo no sabe este detalle. Cierto, muy probablemente Montilla dejará de ser presidente de la Generalitat de Cataluña pero lo ha sido, la señora Sánchez Camacho nunca lo será. En justa correspondencia la señora Sánchez Camacho cuando pase por debajo de un cartel colgado con la foto de ella también le hable con similares términos. El Partido Popular de la señora Sánchez Camacho ha realizado una campaña mentirosa, grosera y maleducada. La señora Sánchez Camacho no puede ser presidenta de la Generalidad de Cataluña para que esta vieja institución - la Generalitat - no puede ser presidida por alguien que odia y es desleal a su propio país y se pone del lado de los que atacan su lengua, cultura y la convivencia que entre todos hemos construido, ni por alguien que promueve la xenofobia, miente, y ahora, insulta. En esta campaña electoral de los programas electorales hemos escuchado poco, algunos partidos como el PP prefieren montar a su candidata en una gaviota y que dispare contra inmigrantes e independentistas, otros prefieren sacar su candidata envuelta en una toalla diciendo que si quisiera provocar un escándalo se la sacaría, otros prefieren sacar a sus partidarios desnudos, otros a una chica excitante en tanto vota. Alicia Croft ya bajada de la gaviota ahora ve muertos políticos colgados en la puerta de su casa, quizás es que de vez volar en gaviota ha querido volar demasiado alto y su cerebro no se ha oxigenado correctamente, las alucinaciones, señora Alicia Sánchez Camacho, producto de la falta de oxígeno por querer volar más arriba de lo que está preparada no son buenas, y usted ya hace meses que sufre muchas alucinaciones, cuando se sufre de delirium tremens también se ven cosas extrañas, y el delirium tremens político es el primer paso de la muerte política.