22 de nov. 2010

Pío (García Escudero) pixa fora del test

Pío (García Escudero) pixa fora del test

Com ja deveu saber el Partit Popular va penjar a la seva web un videojoc en què l'heroïna pepera Alícia Croft, avatar d'Alícia Sánchez Camacho, muntada en la gavina Pepe, disparava contra immigrants il·legals – després ho van canviar per màfies il·legals – i zepelins independentistes. Aquesta nova bretolada del PP - la bretolada és obra dels cadells del partit – ha fet que caiguin sobre el Partit Popular moltes i justificades crítiques. S'entossudeixen a atacar a tothom per tal de treure rèdits electorals en dura competència amb els lerrouxistes Ciutadans, la xenòfoba PxC i l'expepera Montse Nebrera que s'esbatussen pel mateix electorat. Però no tot s'hi val encara que ja hem pogut comprovar que en el PP creuen que la fi justifica els mitjans. El portaveu del PP al Senat, Pío García Escudero, sempre disposat a dir la bajanada del dia a veure si pot embolicar la troca ha dit que “demano la mateixa duresa en la condemna dels successos del Sàhara Occidental que en les crítiques al videojoc del PP”. Quina manera de barrejar els temes més absurda. Fa 35 anys l'exèrcit espanyol va sortir del Sàhara espanyol cames ajudeu-me, deixant als sahrauís en mans del Marroc. Les Nacions Unides, com ja ens té acostumats fa moltes declaracions sobre la situació del Sàhara però procura no fer absolutament res, mentrestant la situació dels sahrauís empitjora perquè l'Estat marroquí ha decidit actuar amb molta violència. S'han produït morts i el govern marroquí impedeix la presència d'estrangers. Al govern espanyol li demanen que faci alguna cosa, però el govern espanyol sap que en aquesta zona d'Àfrica són França i els Estats Units els que tenen influències i interessos. Si hi ha algun recurs natural que els interessa no faran res per pressionar el govern marroquí, diguem-ho clar, quan hi ha interessos econòmics, a quin govern li preocupen uns quants nadius rondinaires?. A cap. En les relacions entre països els drets humans no són cap prioritat, només és una bonica declaració i res més.
La majoria dels partits han demanat que el govern espanyol faci alguna cosa, i això queda molt bé a les notícies, que bé que queden els diputats declarant que se senten consternats davant del que succeeix al Sàhara. Fins i tot el Partit Popular, un partit que va governar durant vuit anys i no va preocupar-se gaire pels sahrauís, i que el seu fundador va ser ministre del règim durant el qual va produir-se la sortida de les tropes espanyoles de la zona. Però em sembla que és excessiu que es compari la situació del Sàhara i tot el que des del punt de vista espanyol té a veure amb el tema amb el disbarat que els senador García Escudero pretengui compara les crítiques a la bretolada dels cadells del PP penjant un videojoc on apareix la presidenta del partit a Catalunya disparant contra immigrant i independentistes. No es poden barrejar temes per distreure al personal, i no es pot fer demagògia amb tot. Si greu era que la candidata i presidenta del PP a Catalunya anés repartint pamflets amb clar tint xenòfob assenyalant amb el dit a grups determinats, no menys greu és crear un joc en què es dispara contra immigrants i independentistes catalans en forma de zepelí.
Sorprèn que una gent amb una manca d'escrúpols tan gran tinguin la pell tan delicada quan se'ls critica. La situació humanitària del Sàhara és molt greu, que el PP i els seus cadells siguin criticats per penjar un videojoc xenòfob són dues situacions molt diferents. Tampoc crec que al PP l'importi gaire la vida dels sahrauís, només són una pobre excusa per seguir fent soroll, es posen al costat d'un poble que en realitat se'ls en refot una merda només perquè pensen que això els pot donar uns quants vots més, però és incongruent que el mateix partit que fa una campanya xenòfoba ara surti en defensa dels sahrauís. El PP va governar durant vuit anys, el problema dels sahrauís fa 35 anys que dura, i en els 8 anys de govern del PP, en què el senyor García Escudero va ser portaveu del govern, no els van preocupar gaire els sahrauís.Pío (García Escudero) mea fuera del tiesto


Como ya debéis saber el Partido Popular colgó en su web un videojuego en el que la heroína pepera Alicia Croft, avatar de Alicia Sánchez Camacho, montada en la gaviota Pepe, disparaba contra inmigrantes ilegales - luego lo cambiaron por mafias ilegales - y zepelines independentistas. Esta nueva gamberrada del PP - la gamberrada es obra de los cachorros del partido - ha hecho que caigan sobre el Partido Popular muchas y justificadas críticas. Se empeñan en atacar a todo el mundo para sacar réditos electorales en dura competencia con los lerrouxistas Ciudadanos, la xenófoba PxC y el expepera Montse Nebrera que pelean por el mismo electorado. Pero no todo vale aunque ya hemos podido comprobar que en el PP creen que el fin justifica los medios.El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, siempre dispuesto a decir la tontería del día a ver si puede liarla ha dicho que "pido la misma dureza en la condena de los sucesos del Sáhara Occidental que en las críticas al videojuego del PP ". Qué manera de mezclar los temas más absurda.Hace 35 años el ejército español salió del Sáhara español prisa, dejando a los saharauis en manos de Marruecos. Las Naciones Unidas, como ya nos tiene acostumbrados hace muchas declaraciones sobre la situación del Sáhara pero procura no hacer absolutamente nada, mientras tanto la situación de los saharauis empeora porque el Estado marroquí ha decidido actuar con mucha violencia. Se han producido muertes y el gobierno marroquí impide la presencia de extranjeros. Al gobierno español le piden que haga algo, pero el gobierno español sabe que en esta zona de África son Francia y Estados Unidos los que tienen influencias e intereses. Si hay algún recurso natural que les interesa no harán nada para presionar al gobierno marroquí, digámoslo claro, cuando hay intereses económicos, a qué gobierno le preocupan algunos nativos gruñones?. A ninguno. En las relaciones entre países los derechos humanos no son ninguna prioridad, sólo es una bonita declaración y nada más.La mayoría de los partidos han pedido que el gobierno español haga algo, y eso queda muy bien a las noticias, que bien que quedan los diputados declarando que se sienten consternados ante lo sucedido en el Sáhara. Incluso el Partido Popular, un partido que gobernó durante ocho años y no preocuparse demasiado por los saharauis, y que su fundador fue ministro del régimen durante el cual se produjo la salida de las tropas españolas de la zona. Pero me parece que es excesivo que se compare la situación del Sáhara y todo lo que desde el punto de vista español tiene que ver con el tema con el disparate que los senador García Escudero pretenda compara las críticas a la gamberrada de los cachorros del PP colgando un videojuego donde aparece la presidenta del partido en Cataluña disparando contra inmigrante e independentistas. No se pueden mezclar temas para distraer al personal, y no se puede hacer demagogia con todo. Si grave era que la candidata y presidenta del PP en Cataluña fuese repartiendo panfletos con claro tinte xenófobo señalando con el dedo a grupos determinados, no menos grave es crear un juego en el que se dispara contra inmigrantes e independentistas catalanes en forma de zepelín. Sorprende que una gente con una falta de escrúpulos tan grande tengan la piel tan delicada cuando se les critica. La situación humanitaria del Sáhara es muy grave, que el PP y sus cachorros sean criticados por colgar un videojuego xenófobo son dos situaciones muy diferentes. Tampoco creo que al PP le importe mucho la vida de los saharauis, sólo son una pobre excusa para seguir haciendo ruido, se ponen al lado de un pueblo que en realidad se les da la mismo una mierda sólo porque piensan que eso les puede dar unos cuantos votos más, pero es incongruente que el mismo partido que hace una campaña xenófoba ahora salga en defensa de los saharauis. El PP gobernó durante ocho años, el problema de los saharauis hace 35 años que dura, y en los 8 años de gobierno del PP, en que el señor García Escudero fue portavoz del gobierno, no les preocuparon mucho los saharauis.