22 de nov. 2010

La plaça Urquinaona

La plaça Urquinaona
Dormint a la plaça
La Plaça Urquinaona ha estat en els últims temps notícia pel seu deteriorament i per la presència d'un grup de rodamóns que han convertit els bancs de la plaça en la seva sala d'estar, les zones enjardinades en el seu urinari particular i el caixer i l'accés a l'aparcament en el seu dormitori. Una estampa que comença a fer-se típica d'aquesta plaça és la d'algun d'aquests rodamóns que decideix fer la becaina tot just al mig de la plaça, obligant als vianants a fintar-los.

El paviment de la plaça

El paviment de la plaça estava ple de sots. L'Ajuntament ha decidit rehabilitar la plaça, almenys de forma momentània, ja que hi havia el pla de sotmetre la plaça Urquinaona a una reforma en profunditat i que també hi ha el pla de construir la cua de maniobres de l'estació de Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però al paviment li feia falta. Tinc la sensació que les dues obres de major envergadura de moment han quedat aplaçades fins que millori l'economia, però arreglar aquelles parts de la plaça més deteriorades era urgent.

Vídeo: Obres a la plaça Urquinaona

La plaza Urquinaona


Durmiendo en la plaza

La Plaza Urquinaona ha sido en los últimos tiempos noticia por su deterioro y por la presencia de un grupo de vagabundos que han convertido los bancos de la plaza en su sala de estar, las zonas ajardinadas en su urinario particular y el cajero y el acceso al aparcamiento en su dormitorio. Una estampa que comienza a hacerse típica de esta plaza es la de alguno de estos vagabundos que decide hacer la siesta en medio de la plaza, obligando a los peatones a esquivarlos.

El pavimento de la plaza

El pavimento de la plaza estaba lleno de baches. El Ayuntamiento ha decidido rehabilitar la plaza, al menos de forma momentánea, ya que había el plan de someter la plaza Urquinaona a una reforma en profundidad y que también está el plan de construir la cola de maniobras de la estación de Plaza Cataluña los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, pero al pavimento le hacía falta. Tengo la sensación de que las dos obras de mayor envergadura de momento han quedado aplazadas hasta que mejore la economía, pero arreglar aquellas partes de la plaza más deterioradas era urgente.