3 de nov. 2010

La podrien executar avui

La podrien executar avui

Sakineh Ashtiani podria ser executada avui, segons el comité internacional contra les execucions, ja que un tribunal de Teheran ha confirmat la condemna, fet que, segons aquest comité, acceleraria l'aplicació de la pena. El que no se sap segur és si la lapidaran o la penjaran. Malgrat que mesos enrere van canviar decidir suspendre la condemna a la lapidació pel “delicte” d'adulteri i van condemnar-la a la forca per complicitat en l'assassinat del seu marit, sembla que ara mateix no se sap quina de les dues formes d'execució li serà aplicada. Perquè l'Estat iranià s'entossudeix a voler executar aquesta dona?. Probablement per dues raons: D'una banda vol dir a la resta del Món que el govern iranià no es deixa commoure per les campanyes internacionals en favor de la vida d'Ashtiani, però de cara a dins, crec que es tracta d'una advertència a qualsevol que planti cara al règim islàmic, Ashtiani és un boc expiatori, la seva mort seria una advertència.


La podrían ejecutar hoy

Sakineh Ashtiani podría ser ejecutada hoy, según el comité internacional contra las ejecuciones, ya que un tribunal de Teherán ha confirmado la condena, lo que, según este comité, aceleraría la aplicación de la pena. Lo que no se sabe seguro es si la lápida o la colgarán. A pesar de que meses atrás cambiaron decidió suspender la condena a la lapidación por "delito" de adulterio y condenaron a la horca por complicidad en el asesinato de su marido, parece que ahora mismo no se sabe cuál de las dos formas de ejecución le será aplicada. Para que el Estado iraní se empeña en querer ejecutar esta mujer?. Probablemente por dos razones: Por un lado quiere decir al resto del Mundo que el gobierno iraní no se deja conmover por las campañas internacionales en favor de la vida de Ashtiani, pero de cara a dentro, creo que se trata de una advertencia a cualquiera que haga frente al régimen islámico, Ashtiani es un chivo expiatorio, su muerte sería una advertencia.