3 de nov. 2010

Si Casanova aixequés el cap

Si Casanova aixequés el cap

Un descendent del conseller en cap de Barcelona durant l'any 1714 Rafael de Casanova es presenta en les llistes del partit botifler i lerrouxista Ciudadanos, serà el número 2 per les per la circumscripció de Lleida de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya que s'han de celebrar el 28 de novembre. El seu il·lustre avantpassat deu estar removent-se a la seva tomba, sigui on sigui, ja que crec que les seves restes es van perdre degut a tots els avatars violents que van succeir durant el segle XIX. Però no ens hem de sorprendre que il·lustres cognoms del nostre país s'hagin passat al bàndol botifler, fa tres segles que aquest país pateix una presió sobre la seva cultura però sobretot sobre les seves classes dirigents i famílies rellevants que moltes s'han vist obligades a convertir-se a l'espanyolisme més ranci. La classe dirigent catalana ha sigut escapçada o quasi esborrada del mapa, moltes famílies rellevants han acabat desapareixent del mapa, fos per extinció o per exili, i d'altres s'han passat de bàndol per sobreviure, això si, per sobreviure en l'anonimat i a condició de col·laborar.

Si Casanova levantara la cabeza


Un descendiente del consejero de Barcelona durante el año 1714 Rafael de Casanova se presenta en las listas del partido botifler y lerrouxista Ciudadanos, será el número 2 por las por la circunscripción de Lleida de cara a las elecciones al Parlamento de Cataluña que se han de celebrar el 28 de noviembre. Su ilustre antepasado debe estar removiéndose en su tumba, sea donde sea, ya que creo que sus restos se perdieron debido a todos los avatares violentos que sucedieron durante el siglo XIX. Pero no nos hemos de sorprender que ilustres apellidos de nuestro país hayan pasado al bando botifler, hace tres siglos que este país sufre una presión sobre su cultura pero sobre todo sobre sus clases dirigentes y familias relevantes que muchas se han visto obligadas a convertirse al españolismo más rancio. La clase dirigente catalana ha sido descabezada o casi borrada del mapa, muchas familias relevantes han acabado desapareciendo del mapa, fuera por extinción o por exilio, y otros se han pasado de bando para sobrevivir, eso si, para sobrevivir en el anonimato ya condición de colaborar.