13 de nov. 2010

Eleccions i futbol

Eleccions i futbol
El 28 de novembre se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya que
coincidien amb la celebració del Barça-Madrid de Lliga. El seny aconsellava no
fer coincidir aquests dos fets i per una vegada sembla que aquest seny s'ha
imposat traslladant el partit al dilluns 29 de novembre. Hi ha també molta gent
en contra d'aquest canvi. Des del punt de vista de la seguretat era absurd que
dos fets que precisen d'un dispositiu de seguretat molt gran individualment
coincidissin el mateix dia. Algú pot dir que el calendari de futbol està
redactat fa mesos, bé, això és cert en part, si bé sabem quina jornada es juga
cada partit el que no sabem es l'hora ni el dia concret que pot veure's alterat
per moltes causes, especialment pel que diguin les cadenes de televisió que són
les que en realitat manen avui dia en el món del futbol.


Elecciones y fútbol

El 28 de noviembre se celebran las elecciones al Parlamento de Cataluña que
coincidían con la celebración del Barça-Madrid de Liga. La cordura aconsejaba no
hacer coincidir estos dos hechos y por una vez parece que este juicio se ha
impuesto trasladando el partido el lunes 29 de noviembre. Hay también mucha
gente en contra de este cambio. Desde el punto de vista de la seguridad era
absurdo que dos hechos que precisan de un dispositivo de seguridad muy grande
individualmente coincidieran el mismo día. Alguien puede decir que el calendario
de fútbol está redactado hace meses, bien, eso es cierto en parte, si bien
sabemos qué jornada se juega cada partido lo que no sabemos es la hora ni el día
concreto que puede verse alterado por muchas causas, especialmente en lo que
digan las cadenas de televisión que son las que en realidad mandan hoy en día en
el mundo del fútbol.