21 de nov. 2012

Amb els collons (de cérvol)... per barret

Amb els collons (de cérvol)... per barret 

No m’entengueu malament, però sempre m’ha fet gràcia aquests típics fatxendes espanyolistes que parlin del que parlin ho facin amb els collons o altres genitals a la boca. I que consti que no estic parlant de sexe oral o d’alguna altra postura extreta del Kamasutra. Parlo d’un polític del Partit Popular, Carlos Delgado, conseller de turisme del govern balear, un personatge que va decidir posar davant les càmeres amb els collons (testicles) d’un cérvol damunt del cap. El pobre cérvol caçat per aquest polític que sembla sortit de la pel·lícula de Berlanga, “La escopeta nacional”, no només va ser caçat per aquest individu cavernari i primitiu, sinó que va haver de patir la humiliació que el bípede peper es posés els collons de la pobra bèstia com si fos un barret, i el més desagradable com podeu veure a la foto és que encara regalimaven sang. Això si, queda clar que el cérvol tenia els collons més grans que el cervell del conseller de turisme.

 

 

 

 

Con los cojones (de ciervo) ... por sombrero 

No me entendáis mal, pero siempre me ha hecho gracia estos típicos fanfarrones españolistas que hablen de lo que hablen lo hagan con los cojones u otros genitales en la boca. Y que conste que no estoy hablando de sexo oral o de alguna otra postura extraída del Kamasutra. Hablo de un político del Partido Popular, Carlos Delgado, consejero de turismo del gobierno balear, un personaje que decidió posar ante las cámaras con los cojones (testículos) de un ciervo encima de la cabeza. El pobre ciervo cazado por este político que parece salido de la película de Berlanga, "La escopeta nacional", no sólo fue cazado por este individuo cavernario y primitivo, sino que tuvo que sufrir la humillación de que el bípedo pepero se pusiera los cojones de la pobre bestia como si fuera un sombrero, y lo más desagradable como podéis ver en la foto es que todavía goteaban sangre. Eso si, queda claro que el ciervo tenía los cojones más grandes que el cerebro del consejero de turismo.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Qué locura..!

Jaume C. i B. ha dit...

Hay cada pájaro suelto por las Españas que ni te puedes llegar a imaginar.