2 de maig 2010

Bono cara al sol a Shangai

Bono cara al sol a Shangai

El pes del franquisme a la Història de l'Estat espanyol és enorme. Alguns dirigents de la dreta espanyola van iniciar la seva carrera política dins de l'anterior règim, alguns tenen un passat familiar i/o personal que està lligat al règim. Només cal llençar una crítica per tova que sigui davant d'un dirigent del PP per a què els surti el fatxa que porten dins. L'Estat espanyol ha tingut abans altres desencerts a l'hora de mostrar elements distintius davant d'institucions de les que l'Estat forma part, recordem aquella Constitució espanyola que en la primera pàgina encara es pot veure l'escut amb el pollastre i els jou i les fletxes que Espanya exposava en el museu del Parlament europeu. Però els quaranta anys de franquisme sembla que també influeixen a polítics d'altres opcions, en aquest cas ha sigut José Bono, president del Congrés dels Diputats i dirigent del PSOE que en la inauguració del pavelló espanyol a l'Exposició Universal de Shangai va patir un lapsus. Llegir la notícia següent:
Bono obre el pavelló espanyol “cara al sol”
La Vanguardia – Internacional – 2 de maig del 2010
L'anècdota del dia la va posar el president del Congrés dels Diputats, José Bono, a l'usar l'expressió “cara al sol” en la seva breu intervenció a l'inaugurar al pavelló espanyol. “Els agraeixo molt la seva presència a aquesta hora del matí i, posats cara al sol els dic (...). Benvinguts a aquest pavelló”, va dir Bono davant d'un sol radiant.
Amb lo dolent que és mirar el sol directament....
El lapsus de Bono
Video:
El lapsus de Bono (TV3)
El pavelló espanyol l'ha inaugurat el president del Congrés, José Bono, que ha dit que el món estaria incomplet sense la Xina, de la mateixa manera que ho estaria sense Espanya. El que ha sobtat més del seu discurs, però, ha estat una expressió que ha utilitzat i que ha recordat uns altres temps: "cara al sol".
El pabellón español ha sido inaugurado por el presidente del Congreso, José Bono, que ha dicho que el mundo estaría incompleto sin la China, del mismo modo que lo estaría sin España. Lo que ha sorprendido más de su discurso, sin embargo, ha sido una expresión que ha utilizado y que ha recordado otros tiempos: "cara al sol".Bono cara al sol en Shangai
El peso del franquismo en la Historia de España es enorme. Algunos dirigentes de la derecha española iniciaron su carrera política dentro del anterior régimen, algunos tienen un pasado familiar y / o personal que está ligado al régimen. Sólo hay que lanzar una crítica por blanda que sea ante un dirigente del PP para que les salga el facha que llevan dentro. El Estado español ha tenido antes otros desaciertos a la hora de mostrar elementos distintivos ante instituciones de las que el Estado forma parte, recordamos aquella Constitución española que en la primera página aún se puede ver el escudo con el pollo y los yugo y las flechas que España exponía en el museo del Parlamento europeo. Pero los cuarenta años de franquismo parece que también influyen a políticos de otras opciones, en este caso ha sido José Bono, presidente del Congreso de los Diputados y dirigente del PSOE que en la inauguración del pabellón español en la Exposición Universal de Shangai sufrió un lapsus. Leer la noticia siguiente:
Bono abre el pabellón español "cara al sol"
La Vanguardia - Internacional - 2 de mayo de 2010
La anécdota del día la puso el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, al usar la expresión "cara al sol" en su breve intervención en el inaugurar el pabellón español. "Les agradezco mucho su presencia en esta hora de la mañana y, puestos cara al sol les digo (...). Bienvenidos a este pabellón ", dijo Bono ante un sol radiante.

Con lo malo que es mirar el sol directamente ....