3 de maig 2010

El floppy disc o disquet d'ordinador ha mort

El floppy disc o disquet d'ordinador ha mortEl floppy disc o disquet d'ordinador ha mort. Descansi en pau. Sony ha decidit deixar de fabricar-ne. El disquet va néixer cap als anys 70. N'hi havia formats diferents i amb capacitats també diferents. Segurament els disquets que la majoria heu vist són aquells de 3 ¼ polzades amb una capacitat de 720 Kb (baixa densitat) i els d'1,4 Mb (alta densitat). Els més joves això dels disquets els deu sonar a la prehistòria de la informàtica - quasi ho és -, pels que tingueu més edat i faci anys que feu anar ordinadors segurament recordareu uns disquets de 8 polzades, d'aquests en tinc un parell guardats a casa, dels de 3 ¼ polzades en tinc un calaix ple, amb programes, arxius i jocs, autèntiques relíquies, que ara ja no puc llegir amb l'ordinador perquè el meu actual ordinador no té lector de disquets de cap d'aquests formats. Els ordinadors actuals han eliminat aquests lectors. La capacitat d'emmagatzemament de dades d'aquests formats és força limitat, també podríem dir que els arxius i els programes amb què avui treballem ocupen una quantitat de bits que supera llargament la capacitat dels disquets. Ja des dels anys 90 els disquets van anar sent substituïts pels CDs i DVDs, al marge d'altres formats que no han assolit l'èxit dels seus creadors. Tinc ordinador des dels anys 80 i he usat cintes casset, disquets de 3 polzades, i he vist formats com les targetes perforades, els microdrive i un llarg etcètera. A hores d'ara cap ordinador de fabricació recent usar disquets i lògicament com ha passat amb altres formats d'emmagatzemament de dades s'ha deixat de fabricar. Els disquets eren una peça de plàstic de forma circular magnetitzable dins d'una carcassa de plàstic flexible o rígida.El floppy disco o disquete de ordenador ha muerto
El floppy disco o disquete de ordenador ha muerto. Descanse en paz. Sony ha decidido dejar de fabricar. El disquete nació hacia los años 70. Había formatos diferentes y con capacidades también diferentes. Seguramente los disquetes que la mayoría ha visto son aquellos de 3 ¼ pulgadas con una capacidad de 720 Kb (baja densidad) y los de 1, 4 Mb (alta densidad). Los más jóvenes lo de los disquetes los diez sonar en la prehistoria de la informática - casi lo es -, por tener más edad y haga años que haga ir ordenadores seguramente recordaréis unos disquetes de 8 pulgadas, de estos tengo un par guardados en casa, los de 3 ¼ pulgadas tengo un cajón lleno, con programas, archivos y juegos, auténticas reliquias, que ahora ya no puedo leer con el ordenador porque mi actual ordenador no tiene lector de disquetes de ninguno de estos formatos. Los ordenadores actuales han eliminado estos lectores. La capacidad de almacenamiento de datos de estos formatos es bastante limitado, también podríamos decir que los archivos y los programas con los que hoy trabajamos ocupan una cantidad de bits que supera largamente la capacidad de los disquetes. Ya desde los años 90 los disquetes fueron siendo sustituidos por los CDs y DVDs, al margen de otros formatos que no han alcanzado el éxito de sus creadores. Tengo ordenador desde los años 80 y he usado cintas cassette, disquetes de 3 pulgadas, y he visto formatos como las tarjetas perforadas, los Microdrive y un largo etcétera. En la actualidad ningún ordenador de fabricación reciente usar disquetes y lógicamente como ha pasado con otros formatos de almacenamiento de datos ha dejado de fabricar. Los disquetes eran una pieza de plástico de forma circular magnetizable dentro de una carcasa de plástico flexible o rígida.