8 de maig 2010

Deliris intereconòmics de Manuel de Prada

Deliris intereconòmics de Manuel de Prada

Altres vegades he parlat d'Intereconomía, el canal de televisió de la dreta política més ultraconservadora. Aquest canal aconsegueix superar cada dia els nivells de disbarat. Les tertúlies polítiques o esportives poden arribar a extrems de deliri col·lectiu que ni el guionista de la comèdia esbojarrada més delirant de la història del cinema podria aconseguir superar, però ells si que se superen cada dia. Les tertúlies d'Intereconomía no són un exemple de pluralitat ideològica ni de cap mena, en el cas de les tertúlies polítiques tots els tertulians intenten demostrar que ells són més fatxes que els altres, s'escridassen entre ells tot i que en realitat tots pensen el mateix, i intenten superar dia rere dia el grau de disbarat i a veure qui la diu més grossa.

Un exemple seria Manuel de Prada, suposat intel·lectual de la dreta més casposa, i personatge absolutament delirant en les seves opinions, com pot apreciar-se en el vídeo que acompanya aquest text. Entre les moltes coses que diu aquest personatge desequilibrat hi ha afirmacions que fan dubtar del seu estat mental. Acusa a la Junta d'Andalusia d'entregar un material didàctic als alumnes d'aquella comunitat autònoma que els ensenya a usar joguines sexuals amb la clara intenció de pervertir els adolescents. El que no diu de Prada és si entre el material didàctic només hi ha els manuals de teòrica o també s'inclou el material per a fer les pràctiques. El deliri continua quan afirma que nenes de 13, 14 i 15 anys estan sent violades. Després diu que les nenes han sigut corrompudes i que algú els ha ficat al cap que han de provar tot això. Suposo que deu referir-se a alguns programes de la tele d'aquests on a la gent li donen els seus cinc minuts de glòria televisiva a canvi de dir que han follat amb un altre persona, però crec que de Prada confon l'educació sexual amb una altra cosa. Suposo que ell deu preferir que als nens i nenes se'ls expliqui allò de la cigonya i que els nens vénen de París i allò altre de les abelles i les flors, és a dir, pretén que l'educació sexual es converteixi en un tabú i per això converteix en la seva ment calent i malaltissa les classes d'educació sexual en una mena de conxorxa de rojos perversos per convertir els adolescents en folladors compulsius. De Prada acusa al govern de muntar orgies a les escoles. Jo recomanaria al senyor Juan Manuel de Prada que abandoni l'etanol i les substàncies psicotròpiques i que folli més. Per molt que de Prada repeteixi les seves troles delirants en el més pur estil d'un Goebbles de pa sucat amb oli aquestes troles no és convertiran en veritat.

Video: Deliris intereconòmics de Juan Manuel de Prada

Delirios intereconòmics de Manuel de Prada
Otras veces he hablado de Intereconomía, el canal de televisión de la derecha política más ultraconservadora. Este canal consigue superar cada día los niveles de disparate. Las tertulias políticas o deportivas pueden llegar a extremos de delirio colectivo que ni el guionista de la comedia alocada más delirante de la historia del cine podría conseguir superar, pero ellos si que se superan cada día. Las tertulias de Intereconomía no son un ejemplo de pluralidad ideológica ni de ningún tipo, en el caso de las tertulias políticas todos los tertulianos intentan demostrar que ellos son más fachas que los otros, se gritan entre ellos aunque en realidad todos piensan
lo mismo, e intentan superar día tras día el grado de disparate y a ver quién la dice más gorda.
Un ejemplo sería Manuel de Prada, supuesto intelectual de la derecha más casposa, y personaje absolutamente delirante en sus opiniones, como puede apreciarse en el vídeo que acompaña este texto. Entre las muchas cosas que dice este personaje desequilibrado hay afirmaciones que hacen dudar de su estado mental. Acusa a la Junta de Andalucía de entregar un material didáctico a los alumnos de esa comunidad autónoma que les enseña a usar juguetes sexuales con la clara intención de pervertir los adolescentes. Lo que no dice de Prada es si entre el material didáctico sólo están los manuales de teórica o también se incluye el material para hacer las prácticas. El delirio continúa cuando afirma que niñas de 13, 14 y 15 años están siendo violadas. Después dice que las niñas han sido corrompidas y que alguien les ha metido en la cabeza que deben probar todo esto. Supongo que debe referirse a algunos programas de la tele de estos que a la gente le dan sus cinco minutos de gloria televisiva a cambio de decir que han follado con otra persona, pero creo que de Prada confunde la educación sexual con otra cosa. Supongo que él debe preferir que los niños y niñas se les explique lo de la cigüeña y que los niños vienen de París y lo otro de las abejas y las flores, es decir, pretende que la educación sexual se convierta en un tabú por lo que convierte en su mente caliente y enfermiza las clases de educación sexual en una especie de conjura de rojos perversos para convertir los adolescentes en folladores compulsivos. De Prada acusa al gobierno de montar orgías en las escuelas. Yo recomendaría al señor Juan Manuel de Prada que abandone el etanol y las sustancias psicotrópicas y que folle más. Por mucho que de Prada repita sus trolas delirantes en el más puro estilo de un Goebbles de poca monta estas trolas no se convertirán en verdad.