16 de maig 2010

La consulta de la Diagonal

La consulta de la Diagonal

Ja s'ha tancat la votació per escollir la reforma de la Diagonal i el resultat majoritari és deixar-la com està d'una manera contundent i clara.

Opció

Percentatge de vot

Opció A - Bulevard

11,88%

Opció B - Rambla

8,28%

Opció C – Cap de les dues

79,84%


Vídeo: La C guanya i desferma la crisi (3cat24)

També hi haurà conseqüències polítiques, l'alcalde Hereu ha considerat “inapel·lable”el missatge de la ciutadania i ha anunciat dimissions, la del primer tinent d'alcalde, Carles Martí, i la de la gerent de Sistemes d'informació, Pilar Conesa. La raó podrien ser les falles del sistema informàtic que van causar problemes a l'hora de poder votar, problemes que va patir el mateix alcalde Hereu. També ha advertit a les empreses responsables del sistema informàtic que les falles del sistema tindran conseqüències.

La consulta de la Diagonal

Ya se ha cerrado la votación para escoger la reforma de la Diagonal y el resultado mayoritario es dejarla como está de una manera contundente y clara.Opción

Porcentaje de voto

Opción A - Bulevard

11,88%

Opción B - Rambla

8,28%

Opción C – Ninguna de las dos

79,84%
Vídeo: La C gana y desata la crisis (3cat24)

También habrá consecuencias políticas, el alcalde Hereu ha considerado "inapelable" el mensaje de la ciudadanía y ha anunciado dimisiones, la del primer teniente de alcalde, Carles Martí, y la de la gerente de Sistemas de Información, Pilar Conesa. La razón podrían ser las fallas del sistema informático que causaron problemas a la hora de poder votar, problemas que sufrió el mismo alcalde Hereu. También ha advertido a las empresas responsables del sistema informático que las fallas del sistema tendrán consecuencias.