11 de maig 2010

Instal·lacions elèctriques en mal estat

Instal·lacions elèctriques en mal estat

La cruïlla de la Ronda Sant Pere i el carrer Bruc concentra en pocs metres uns quants nyaps. He parlat altres vegades de l'estat de les voreres, concretament de la vorera mar de la Ronda Sant Pere, on en pocs metres es concentren diversos nyaps que s'arreglen fent més nyaps. Però em concentraré en els dos que considero més perillosos pel fet que es tracta d'instal·lacions elèctriques exposades a les inclemències del temps i a les mans de la gent. La primera es un petit armar situat davant del número 27 de la Ronda, allà on hi ha el metro i a pocs metres una parada de bus, l'armari està obert, fins i tot hi ha qui s'ha cregut que és una paperera. L'altra està a uns 10 metres creuant la Ronda, al davant del número 38, quasi a la cantonada, és una caixa amb un diferencial. Aquesta caixa hauria d'estar tapada per una tapa de plàstic i no per una bossa de plàstic trencada.

Video: Instal·lacions elèctriques en mal estat (Barcinonews - 3CAT24)

La cruïlla de la Ronda Sant Pere i el carrer Bruc concentra en pocs metres uns quants nyaps. He parlat altres vegades de l'estat de les voreres, concretament de la vorera mar de la Ronda Sant Pere, on en pocs metres es concentren diversos nyaps que s'arreglen fent més nyaps. Però em concentraré en els dos que considero més perillosos pel fet que es tracta d'instal·lacions elèctriques exposades a les inclemències del temps i a les mans de la gent. La primera es un petit armar situat davant del número 27 de la Ronda, allà on hi ha el metro i a pocs metres una parada de bus, l'armari està obert, fins i tot hi ha qui s'ha cregut que és una paperera. L'altra està a uns 10 metres creuant la Ronda, al davant del número 38, quasi a la cantonada, és una caixa amb un diferencial. Aquesta caixa hauria d'estar tapada per una tapa de plàstic i no per una bossa de plàstic trencada.

Instalaciones eléctricas en mal estado

El cruce de la Ronda Sant Pere y la calle Bruc concentra en pocos metros varios chapuzas. He hablado otras veces del estado de las aceras, concretamente de la acera mar de la Ronda Sant Pere, donde en pocos metros se concentran varios chapuzas que se arreglan haciendo más chapuzas. Pero me concentraré en los dos que considero más peligrosos debido a que se trata de instalaciones eléctricas expuestas a las inclemencias del tiempo ya las manos de la gente.La primera es un pequeño armario situado frente al número 27 de la Ronda, donde está el metro ya pocos metros una parada de bus, el armario está abierto, incluso hay quien ha creído que es una papelera. La otra está a unos 10 metros cruzando la Ronda, delante del número 38, casi en la esquina, es una caja con un diferencial. Esta caja debería estar tapada por una tapa de plástico y no por una bolsa de plástico rota.