30 de maig 2010

La Justícia, Javier Krahe i un curt sobre com cuinar un Crist

La Justícia, Javier Krahe i un curt sobre com cuinar un Crist

La Justícia a Espanya és lenta i per tant dolenta. L'exemple seria el cas del cantautor Javier Krahe que s'ha de sotmetre a un judici oral i a haver de pagar 192.000 € per un curt filmat l'any 1978 on explicava com cuinar a Crist, programa que va ser emés per Lo + Plus (Canal +) l'any 2004. Els querellants – Centre Jurídic Tomàs Moro – van denunciar que el curt de Krahe atemptava contra els sentiments religiosos. També la productora del programa haurà de pagar en aquest cas 144.000 €.

És incomprensible que l'any 2010 algú pugui ser condemnat per un curt que va filmar l'any 1978 i que una cadena de televisió ho emetés el 2004. I atenent el tema del vídeo és rar que no hagin volgut cremar a la foguera al seu autor.

Vídeo: Cómo cocinar un cristo, cortometraje de Javier Krahe

La Justicia, Javier Krahe y un corto sobre como cocinar un Cristo


La Justicia en España es lenta y por lo tanto mala. El ejemplo sería el caso del cantautor Javier Krahe que se debe someter a un juicio oral y debe pagar 192.000 € por un corto filmado el año 1978 donde explicaba como cocinar a Cristo, programa que fue emitido por Lo + Plus (Canal +) el año 2004. Los querellantes – Centro Jurídico Tomás Moro – denunciaron que el corto de Krahe atentaba contra los sentimientos religiosos. También la productora del programa deberá pagar en este caso 144.000 €.

Es incomprensible que el año 2010 alguien pueda ser condenado por un corto que filmó el año 1978 y que una cadena de televisión lo emitió el 2004. Y atendiendo al tema del vídeo es raro que no hayan querido quemar en la hoguera a su autor.