12 de març 2009

Basagoiti, l'home que treu i posa Lehendakaris

Les paraules de Basagoiti són d'una prepotència preocupant, afirma sense cap vergonya que ells - el del PP - posen i trauen Lehendakaris. Si ens atenim al fet que la llei de partits aprovada durant el govern del PP - amb el vot a favor de PP, PSOE, CiU, CC i el Partit Andalusista - que va permetre les successives il·legalitzacions de llistes abertzales - vull recordar que aquesta llei ha deixat fora llistes que van obtenir 160.000 vots en les eleccions anteriors i 100.000 en les actuals malgrat que no es presentaven i per tant van considerar-se vots nuls - i això ha permés que PSE i PP puguin decidir qui és el Lehendakari d'Euskadi. Si repassem les paraules podem entendre perfectament quina era la idea d'aquella llei de partits l'objectiu de la qual era segons les declaracions fetes llavors «garantir» el funcionament del sistema democràtic: "Impedint que un partit polític pugui, de forma reiterada i greu, atemptar contra aquest règim democràtic de llibertats, justificar el racisme i la xenofòbia o donar suport políticament la violència i les activitats de les bandes terroristes.". Llàstima que els fets demostren que la llei només ha estat l'argument legal per conculcar els drets de 160.000 persones a Euskadi, ja que mai s'ha fet servir contra partits que facin declaracions racistes i xenòfobes que continuen actuant amb total impunitat.
-----
-----
Las palabras de Basagoiti son de una prepotencia preocupante, afirma sin vergüenza que ellos - los del PP - ponen y quitan Lehendakaris. Si nos atenemos al hecho de que la ley de partidos aprobada durante el gobierno del PP - con el voto a favor de PP, PSOE, CiU, CC y el Partido Andalusista - que permitió las sucesivas ilegalizaciones de listas abertzales - quiero recordar que esta ley ha dejado fuera listas que obtuvieron 160.000 votos en las elecciones anteriores y 100.000 en las actuales aunque no se presentaban y por tanto se consideraron a votos nulos - y eso ha permitido que PSE y PP puedan decidir quién es el Lehendakari de Euskadi. Si repasamos las palabras podemos entender perfectamente cuál era la idea de aquella ley de partidos cuyo objetivo era según las declaraciones hechas entonces «garantizar» el funcionamiento del sistema democrático: "impedir que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas. ". Lástima que los hechos demuestran que la ley sólo ha sido el argumento legal para conculcar los derechos de 160.000 personas en Euskadi, ya que nunca se ha utilizado contra partidos que hacen declaraciones racistas y xenófobas que continúan actuando con total impunidad.

1 comentari:

Patric ha dit...

Està clar el que afirma Basagoiti; si, gràcies als vots d'ells i altres partits afins, van aconseguir il legalitza a 160.000 persones, amb la qual cosa estic en absolut desacord. Penso que és preferible que aquestes persones estiguin en la legalitat per poder discutir dins del sistema democràtic els problemes i no que tota aquesta gent passi a una espècie de clandestinitat on no hi ha diàleg possible; crec que l'il legalitzada els van obrir el camí a la clandestinitat i l'extremisme o via armada.