31 de març 2009

Patxi López, titella de Basagoiti

Dins de l'acord firmat entre PSOE i PP hi ha un punt imposat pel PP com a condició per donar suport a Patxi López que em crida l'atenció. Sabem la fixació que té el PP amb Euskadi i amb tot allò que faci olor a Euskadi, igual els passa amb Catalunya, però aquest punt és curiós. La informació meteorològica d'ETB - televisió pública d'Euskadi - suprimirà els mapes de Navarra i el País Basc francés. Patxi López s'ha venut per un plat de llenties al PP. Que un del PP com Basagoiti sigui president del Parlament basc sembla que no era prou insult però Patxi López per tal de ser Lehendakari està disposat a cedir a totes les exigències del PP.
-----
Dentro del acuerdo firmado entre PSOE y PP hay un punto impuesto por el PP como condición por dar apoyo a Patxi López que me llama la atención. Sabemos la fijación que tiene el PP con Euskadi y con todo lo que haga olor a Euskadi, igual los pasa con Catalunya, pero este punto es curioso. La información meteorológica de ETB - la televisión pública de Euskadi - suprimirá los mapas de Navarra y el País Vasco francés. Patxi López se ha vendido por un plato de lentejas al PP. Que uno del PP como Basagoiti sea presidente del Parlamento vasco parece que no era bastante insulto pero Patxi López para ser Lehendakari está dispuesto a ceder a todas las exigencias del PP.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Crec entendre quin és el problema - que exigeixin a canvi del suport del PP a Patxi López, la supressió dels mapes. ¿Sembla massa humiliació per ser un Lehendakari amb suport PP?

Jaume C. i B. ha dit...

Està disposat a humiliar-se davant del PP que cada dia li demana una cosa nova, quasi totes amb la clara intenció de marginar l'euskera.