30 de març 2009

Intervenció de la Caja de Castilla La Mancha

Intervenció de la Caja de Castilla La Mancha
Fracassat l'intent de fusió entre Unicaja i Caja de Castilla La Mancha l'Estat i el Banc d'Espanya han decidit intervenir aquesta segona entitat d'estalvi. Ho van fer ahir diumenge, segons diuen, per donar temps a les borses a pair aquesta intervenció. La intervenció va acompanyada d'una injecció de diners per garantir la seva existència i la seva solvència. Sembla que aquesta caixa tot i que no estava abocada a la desaparició si que passava per certes dificultats degudes a la crisi. Però també s'assegura que els fons estan garantits per evitar que els clients corrin a retirar els diners. Alguns informes parlaven d'un forat de 3000 milions d'euros i d'inversions que no han estat del tot rendibles.
-----
Intervención de la Caja de Castilla La Mancha
Fracasado el intento de fusión entre Unicaja y Caja de Castilla La Mancha el Estado y el Banco de España han decidido intervenir ésta segunda entidad de ahorro. Lo hicieron ayer domingo, según dicen, por dar tiempo a las bolsas a digerir esta intervención. La intervención va acompañada de una inyección de dinero para garantizar su existencia y su solvencia. Parece que esta caja aunque no estaba abocada a la desaparición si que pasaba por ciertas dificultades debidas a la crisis. Pero también se asegura de que los fondos están garantizados para evitar que los clientes corran a retirar los dineros. Algunos informes hablaban de un agujero de 3000 millones de euros y de inversiones que no han sido del todo rentables.

1 comentari:

Patric ha dit...

Les intervencions que estan fent els governs, dels bancs, caixes i tot això, em posen nerviosa, perquè no es el que volen aconseguir. A més tinc molts dubtes del que estan fent. El problema és Per què es pot enfonsar la Caixa? Què van fer per això?