12 de març 2009

Francisco Granados

Francisco Granados responsable de la trama dels espies de la Comunitat de Madrid es dedica a acusar altres persones de fer públiques informacions i dades. Es a dir, un individu que organitza un servei d'espionatge per esbrinar quines són les activitats de gent del seu propi partit però que són parts d'altres faccions diferents a la que ell pertany llença acusacions contra altres persones de fer públiques dades d'aquesta trama. Vull recordar que Francisco Granados és conseller de Presidència, Justicia e Interior del govern que presideix Esperanza Aguirre.
Francisco Granados responsable de la trama de los espías de la Comunidad de Madrid se dedica a acusar a otras personas de hacer públicas informaciones y datos. Es decir, un individuo que organiza un servicio de espionaje por averiguar cuáles son las actividades de gente de su propio partido pero que son parte de otras facciones diferentes a la que él pertenece lanza acusaciones contra otras personas de hacer públicos datos de esta trama. Quiero recordar que Francisco Granados es consejero de Presidencia, Justicia e Interior del gobierno que preside Esperanza Aguirre.

1 comentari:

Patric ha dit...

Potser ell fa aquestes acusacions perquè el que ells feien era una activitat "interna" del PP, i no estava clar encara per als altres que es tractava. Potser ell va pensar que haurien de primer haver discutit internament l'assumpte abans de treure a la llum pública. Crec que aquest pot ser part del problema.