6 de març 2009

Mòbils sota vigilància

Mòbils sota vigilància
Abans del mes de novembre tots els que tinguin un mòbil amb targeta prepagament hauran de registrar el número o es trobaran que els tallaran la línia. La raó és que per raons de seguretat l'Estat ha decidit que totes les línies de telèfon han d'estar identificades amb nom i cognom. A mi no em preocupa ja que jo tinc contracte però crec que amb l'excusa de la seguretat s'estan excedint volen tenir-nos identificats. Qui no se'n registri abans de novembre es quedarà sense línia de mòbil.
-----
Móviles bajo vigilancia
Antes del mes de noviembre todos los que tengan un móvil con tarjeta prepago deberán registrar el número o se encontrarán que les cortarán la línea. La razón es que por razones de seguridad el Estado ha decidido que todas las líneas de teléfono deben estar identificadas con nombre y apellido. A mí no me preocupa ya que yo tengo contrato pero creo que con le excusa de la seguridad se estén excediendo queriendo tenernos identificados. Quien no se registre antes de noviembre se quedará sin línea de móvil.