11 de març 2009

Investigació cèl·lules mare embrionàriesInvestigació cèl·lules mare embrionàries
El president Obama ha aixecat les restriccions que va posar Bush al finançament de la investigació amb cèl·lules mare embrionàries. Aquestes cèl·lules poden servir per guarir malalties que amb altres procediments és impossible. Bush havia prohibit el finançament per raons morals, però segurament que ell no dubtaria en posar-se en tractament amb aquesta tècnica si li anés la vida.


Investigación células madre embrionarias
El presidente Obama ha levantado las restricciones que puso Bush a la financiación de la investigación con células madre embrionarias. Estas células pueden servir por sanar enfermedades que con otros procedimientos es imposible. Bush había prohibido la financiación por razones morales, pero seguramente que él no dudaría en ponerse en tratamiento con esta técnica si le fuese la vida.

1 comentari:

Patric ha dit...

També he llegit aquesta notícia a Google notícies, però la veritat no se bé si estic a favor o en contra. No entenc bé que es tracta. Com obtenen les cèl lules mares i com les usen