29 de març 2009

La lideressa i Caja Madrid

La lideressa i Caja Madrid
L'ambició d'Esperanza Aguirre és immensa. La lideressa pepera està disposada a passar pel damunt de qui calgui per tal d'arribar al cim del poder. Pot ser lloable que vulgui ser la lideressa suprema del PP, i fins i tot que aspiri a ser presidenta del govern espanyol - Déu ens lliuri d'aquesta calamitat i de l'altra també - però la lideressa té pressa i no té cap mania a l'hora de sacrificar o - intentar-ho - a tot aquell
que se li creui en el seu camí cap al cim i que ella cregui que li pot fer ombra. Un exemple és l'intent de fer-se amb el control de Caja Madrid, segona caixa d'estalvis de l'Estat, carregant-se al president de l'entitat, Miguel Buesa, però ha topat amb l'alcalde de Madrid - una vegada més - el també peper Alberto Ruíz Gallardón que no està disposat que l'ajuntament que ell governa perdi poder dins l'entitat enfront del poder de la lideressa.La lideressa Aguirre hi ha volgut fer amb el control de l'entitat modificant la llei de caixes de la Comunitat de Madrid per assegurar el poder de la Comunitat - ella - enfront del poder dels municipis - especialment Gallardón -. És a dir, s'ha fet una llei a mida dels seus interessos polítics i de les seves ambicions personals. El govern central hi ha decidit intervenir en aquest assumpte recorrent la llei de la lideressa. Esperanza Aguirre vol el poder i el vol ja, i no dubta a fer el que calgui per aconseguir-lo sense cap mirament.
-----
La lideresa y Caja Madrid
La ambición de Esperanza Aguirre es inmensa. La lideresa pepera está dispuesta a pasar por el encima de quien sea necesario para llegar a la cima del poder. Puede ser loable que quiera ser la lideresa suprema del PP, e incluso que aspire a ser presidenta del gobierno español - Dios nos libre de esta calamidad y de la otra también - pero la lideresa tiene prisa y no tiene ninguna manía a la hora de sacrificar o - intentarlo - a todo aquel que se le cruce en su camino hacia la cima y que ella crea que le puede hacer sombra. Un ejemplo es el intento de hacerse con el control de Caja Madrid, segunda caja de ahorros del Estado, cargándose al presidente de la entidad, Miguel Buesa, pero ha topado con el alcalde de Madrid - una vez más - el también pepero Alberto Ruíz Gallardón que no está dispuesto a que el ayuntamiento que él gobierna pierda poder dentro de la entidad frente al poder de la lideresa.La lideresa Aguirre ha querido hacerse con el control de la entidad modificando la ley de cajas de la Comunidad de Madrid para asegurar el poder de la Comunidad - ella - frente al poder de los municipios - especialmente Gallardón -. Es decir, se ha hecho una ley a medida de sus intereses políticos y de sus ambiciones personales. El gobierno central ha decidido intervenir en este asunto recorriendo la ley de la lideresa. Esperanza Aguirre quiere el poder y lo quiere ya, y no duda en hacer lo que sea necesario para conseguirlo sin ningún miramiento.

1 comentari:

Patric ha dit...

Com jo no estic al corrent del que passa a Madrid perquè no viu allà, el tema es transforma en les qualitats que han de tenir els líders polítics. Jo crec que honestedat davant tot. Algunes persones pensen que el líder polític és una persona que té dues cares, una que mira a l'interior de la seva organització política o partit i l'altra cara mira o es projecta cap a la societat. Creuen que el líder "ha de mantenir l'equilibri de les diferents tendències i" sensibilitats "dels militants i ha de ser capaç de posar-se al capdavant de les protestes, reivindicacions o conflictes de la societat". Pensen que el líder per exercir el seu lideratge ha de tenir voluntat de poder, però "que aquesta voluntat sola no serveix, perquè moltes vegades aquesta voluntat de poder, necessària en un lideratge, emmascara ambició, oportunisme, egocentrisme i megalomanies.". "Un líder ha de ser capaç de demostrar que pot obtenir èxits o sortides raonables als problemes i conflictes. Que pot portar al seu partit polític a l'èxit, o sigui, que pot conquerir majors espais de poder polític: més regidors, més diputats, més senadors, més representants. ".
Seria interessant analitzar les qualitats de la senyora Esperanza Aguirre com a líder de la seva organització política, des del punt de vista del que ha de ser un dirigent o líder i el que no ha de ser.