31 de març 2009

La Justícia posa entrebancs a l'aplicació de la L.M.H.

L'aplicació de la Llei de la Memòra Històrica hi ha trobat amb un nou entrebanc. Cap jutjat vol fer-se càrrec de la instrucció d'aquest assumpte i sense que un jutge doni autoritzacions és impossible dur a terme les tasques. El cert, és que era de preveure que això passés. La dreta franquista continua controlant moltes de les institucions fonamentals de l'Estat espanyol i no podien permetre que es restitueixi a les víctimes del feixisme. Les deficiències democràtiques de l'Estat espanyol es posen en evidència una vegada darrera de l'altre. És comprensible que el PP, partit fundat per persones provinents del franquisme tractin de posar entrebancs, el que no es comprensible és que els partits democràtics, i m'estic referint al PSOE, es dediquin a baixar-se els pantalons cada cop que la dreta cavernícola espanyola i d'altres institucions que van donar suport al franquisme, a més de tota la caverna mediàtica comencin a fer soroll.
Com pot exigir-se als ciutadans que compleixin les lleis si les mateixes institucions de l'Estat - la Justícia - fa mans i mànigues per no aplicar les lleis quan aquestes poden afectar un règim criminal i il·legítim que va assassinar i torturar a milers de ciutadans durant 40 anys?.
-----
La aplicación de la Ley de la Memora Histórica se ha encontrado con un nuevo tropiezo. Ningún juzgado quiere hacerse cargo de la instrucción de este asunto y sin que un juez dé autorizaciones es imposible llevar a cabo las tareas. Lo cierto, es que era de preveer que eso pasase. La derecha franquista continúa controlando muchas de las instituciones fundamentales del Estado español y no podían permitir que se restituya a las víctimas del fascismo. Las deficiencias democráticas del Estado español se ponen en evidencia una vez detrás de otra. Es comprensible que el PP, partido fundado por personas provenientes del franquismo traten de poner dificultades, el que no se comprensible es que los partidos democráticos, y me estoy refiriendo al PSOE, se dediquen a bajarse los pantalones cada vez que la derecha cavernícola española y otras instituciones que dieron apoyo al franquismo, además de toda la caverna mediática empiezan a hacer ruido.
¿Como puede exigirse a los ciudadanos que cumplan las leyes si las mismas instituciones del Estado - la Justicia - hacen "manos y mangas" para no aplicar las leyes cuando estas pueden afectar un régimen criminal e ilegítimo que asesinó y torturo a miles de ciudadanos durante 40 años?.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Jo penso que si la Justícia espanyola es nega a administrar la Justícia que se'ls demanda, i que consisteix a aplicar la llei de la memòria històrica, les persones afectades podrien elevar la seva demanda al Tribunal Internacional de La Haia.

Jaume C. i B. ha dit...

Una de les associacions de la Memòria històrica està considerant recòrrer a la Haia, si no ho han fet és perquè a diferència del govern espanyol, dels partits majoritaris i de la justícia espanyola ells són persones lleials que esperen que el sue país comoenci a portar-se be amb ells.