4 de març 2009

GALÍCIA

Eleccions gallegues
A Galícia ha guanyat el Partit Popular per majoria absoluta. Un partit amb unes 40 persones implicades en una trama de corrupció aconsegueix guanyar unes eleccions autonòmiques. Un partit que s'ha dedicat a difamar els altres candidats. La conclusió és que si vols guanyar les eleccions has de robar i calumniar. El candidat del PSG ha presentat la dimissió com a responsable d'haver perdut unes eleccions enfront d'un partit corrupte com el PP.
Austeritat pepera
La primera mesura del nou president de la Xunta ha estat posar en venda l'A8 oficial del president sortint. I ha anunciat que adquirirà un Citröen - cotxe que es fabrica a Galícia - per substituir el a8. Encomiable seria si no fos que tot i que es ven un cotxe, difícilment vendible per les seves característiques i pel seu preu - es tracta d'un cotxe blindat que va costar 480000 euros - per comprar un altre que l'hauran de blindar i equipar. Si em llegeix algú del PP vull que pensi en aquest detall. Queda molt maco de
cara a la parròquia pepera però s'han de dir les coses com són. I això no casa gaire amb l'anunci d'austeritat, tampoc la corrupció galopant del PP. Potser és que jo entenc l'austeritat en un altre sentit, no ho nego, ells deuen entendre que l'austeritat és quedar-se amb els nostres diners perquè no els gastem, ja ho faran ells per nosaltres, segurament quan en el PP parlen d'austeritat volen dir la nostra austeritat, no la d'ells.
Cotxes oficials com a arma política
El PP i els seus mitjans afins tenen un enorme interés pels cotxes oficials dels seus oponents polítics. Si fa uns mesos van fer molt de soroll pel cotxe del president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, aquesta vegada li va tocar al cotxe del president de la Xunta de Galícia sortint, que el PP - i els seus corifeus mediàtics - han dit que va costar 480000 euros i que va ser adquirit en temps de crisi, però obliden que el cotxe de l'alcalde de Madrid va costar 500000 euros, això no ho diuen, a saber quan ha costat el de la presidenta de Madrid. El futur president de la Xunta Núñez Feijoo ha dit que farà comprar un altre cotxe, venent-se un que té pocs mesos, serà un Citröen - fabricat a Galícia - és a dir, critica el president sortint per adquirir un
cotxe i ell compra un altre.
Annex: He llegit que la fàbrica de Citröen a Galícia fa els models comercials de la marca, és a dir, models com el Berlingo. ¿El president peper de Galícia pensa moure's en una furgoneta?.
-----
Elecciones gallegas
En Galicia ha ganado el Partido Popular por mayoría absoluta. Un partido con unas 40 personas implicadas en una trama de corrupción logra ganar unas elecciones autonómicas. Un partido que se ha dedicado a difamar a los otros candidatos. La conclusión es que si quieres ganar las elecciones debes robar y calumniar. El candidato del PSG ha presentado la dimisión como a responsable de haber perdido unas elecciones frente a un partido corrupto como el PP.
Austeridad pepera
La primera medida del nuevo presidente de la Xunta ha sido poner en venta el A8 oficial del presidente saliente. Y ha anunciado que adquirirá un Citröen - coche que se fabrica en Galicia - para sustituir al A8. Encomiable sería si no fuese que todo y que se vende un coche, difícilmente vendible por sus características y por su precio - se trata de un coche blindado que costó 480000 euros - para comprar otro que lo tendrán que blindar y equipar. Si me lee alguien del PP quiero que piense en este detalle. Queda muy bonito de cara a la parroquia pepera pero se deben decir las cosas como son. Y eso no casa mucho con el anuncio de austeridad, tampoco la corrupción galopante del PP. Quizá es que yo entiendo la austeridad en otro sentido, no lo niego, ellos deben entender que la austeridad es quedarse con nuestro dinero para que no lo gastemos, ya lo harán ellos por nosotros, seguramente cuando en el PP hablan de austeridad quieren decir nuestra austeridad, no la de ellos.
Coches oficiales como arma política
El PP y sus medios afines tienen un enorme interès por los coches oficiales de sus oponentes políticos. Si hace unos meses hicieron mucho ruido por el coche del presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, esta vez le tocó al coche del
presidente de la Xunta de Galicia saliente, que el PP - y sus corifeos mediáticos - han dicho que costó 480000 euros y que fue adquirido en tiempos de crisis, pero olvidan que el coche del alcalde de Madrid costó 500000 euros, eso no lo dicen, a saber cuando ha costado el de la presidenta de Madrid. El futuro presidente de la Xunta Núñez Fejjoo ha dicho que hará comprar otro coche, vendiendose uno que tiene pocos meses, será un Citröen - fabricado en Galicia - es decir, critica al presidente saliente por adquirir un coche y él compra otro.
Anexo: He leído que la fábrica de Citröen en Galicia hace los modelos comerciales de la marca, es decir, modelos como el Berlingo. ¿El presidente pepero de Galicia piensa moverse en una furgoneta?.

1 comentari:

Patric ha dit...

Crec que la realitat política de tots els pobles i territoris espanyols és força complicada. Em costa acceptar que els militants del PP no siguin capaços de criticar els seus dirigents quan actuen malament. Pel que veig vostès no tenen una sola llei per a l'organització, funcions i atribucions dels partits polítics. Això permetria controlar la existència d'una democràcia interna i altres coses.
Entenc la teva crítica als dirigents del PP si actuen així.