4 de març 2009

Treient la llengua

DEBAT SOBRE LA LLENGUA / Model intocable / María C. Sánchez Lleida

Montilla amenaça els jutges si toquen el model lingüístic català. ¿Quin model considera intocable? ¿El que no ens permet als pares escollir amb llibertat la llengua d'educació dels nostres fills? ¿El que imposa una llengua als comerciants amb un estil molt poc democràtic a base de multar-los? ¿El que converteix en tasca impossible per als castellanoparlants obtenir documents o impresos en castellà a la seva Administració? Aquest model lingüístic basat en imposicions i multes no m'agrada i espero que sigui modificat en favor d'un respecte més ampli a la llibertat lingüística.

Resposta a una carta

Vull respondre a una carta apareguda en el Periódico de Catalunya del 4 de març signada per María C. Sánchez. Ella diu que el sistema d'immersió lingüística vigent no és just i diu estar d'acord amb què sigui "modificat" pel Tribunal Constitucional. Vull recordar-li que la llengua catalana és la pròpia de Catalunya, no ho és el castellà, vull recordar-li que el castellà va ser imposat amb les baionetes i amb la immigració forçada de milers de persones originàries de tot el territori espanyol. El sistema d'immersió lingüística pretén arreglar el desastre comés amb la nostra cultura per règims que ens són aliens - res tenen a veure amb nosaltres - malgrat que tanta influència - gens positiva - han tingut en el nostre país, influència negativa. Li agradi o no, vosté viu a Lleida, que segons m'han dit continua formant part de Catalunya. Li agradi o no, viu en un país que es diu Catalunya. Si tant li molesta la nostra llengua segueixi les passes de Losantos i marxi a Madrid, allà no parlen català, quan hagi de fer tràmits no els farà en aquests impressos en català que tant li molesten. Els seus fills no hauran d'aprendre aquesta llengua que tant poc li agrada. El Tribunal Constitucional podria intentar repetir allò que abans que aquest tribunal ja van fer Felip V, Primo de Rivera i Franco. A vosté potser li agradaria, però als catalans ens deixaria ben clar que Catalunya continua sent un destorb a Espanya i que només som el lloc del qual Espanya treu diners. Els castellans porten tres segles intentant convertir-nos en castellans "sin que se note el cuidado" i el més vergonyós és que gent que ha nascut en el nostre país o que ha estat acollida en el nostre país es dediquen a pixar-se en aquesta terra i en la seva cultura servint l'amo castellà. Seria molt greu que el Tribunal Constitucional - un tribunal amb un prestigi molt minvat per "mèrits" propis per les seves cuites polítiques - es carregués un sistema que a vosté no agrada però que ha servit per integrar a milers de persones vingudes de fora. Aquest sistema que a vosté no agrada garanteix que un cop acabada l'escola tots
coneguem les dues llengües. Suprimir la immersió lingüística acabaria creant dues societats separades. O és que vosté defensa això?. Fixi's en un detall, en democràcia, només en democràcia s'ha pogut garantir el coneixement de totes dues llengües, quan no hem tingut una democràcia només hi ha hagut una llengua, la castellana, una llengua aliena a Catalunya, una llengua que fins a l'entrada dels franquistes per la Diagonal només era la llengua dels funcionaris i dels militars, la llengua oficial, però no la llengua del poble, ja que molts ni la coneixien. I quan es tracta de funcionaris i militars espanyols això no vol dir prestigi, més aviat tot el contrari. Tampoc és gaire prestigiós que una llengua s'apuntali en les baionetes. Ha estat en democràcia quan hem pogut recuperar l'ús de la nostra llengua en tots els nivells, pensi en aquest detall, i el sistema d'immersió lingüística intenta corregir el dessastre cultural causat per les polítiques castellanes que s'han aplicat des de 1714 fins a la restauració de la Generalitat de Catalunya. En democràcia seria molt greu que el Tribunal Constitucional ens tornés a les tenebres. Si a Madrid no els agrada que parlem en català que s'hi posin fulles però no tenen cap dret a dir-nos en quina llengua hem de parlar en el nostre país.

DEBATE SOBRE LA LENGUA / Modelo intocable / María C. Sánchez / Lleida

Montilla amenaza a los jueces si tocan el modelo lingüístico catalán. ¿Qué modelo considera intocable? ¿El que no nos permite a los padres elegir con libertad la lengua de educación de nuestros hijos? ¿El que impone una lengua a los comerciantes con un estilo muy poco democrático a base de multarles? ¿El que convierte en tarea imposible para los castellanohablantes obtener documentos o impresos en castellano en su Administración? Este modelo lingüístico basado en imposiciones y multas no me gusta y espero que sea modificado en favor de un mayor respeto a la libertad lingüística.

Respuesta a una carta

Quiero responder a una carta aparecida en el Periódico de Catalunya del 4 de marzo firmada por María C. Sánchez. Ella dice que el sistema de inmersión lingüística vigente no es justo y dice estar de acuerdo con qué sea "modificado" por el Tribunal Constitucional. Quiero recordarle que la lengua catalana es la propia de Catalunya, no lo es el castellano, quiero recordarle que el castellano fue impuesto con las bayonetas y con la inmigración forzada de miles de personas originarias de todo el territorio español. El sistema de inmersión lingüística pretende arreglar el desastre cometido con nuestra cultura por regímenes que nos son ajenos - nada tienen que ver con nosotros - a pesar de que tanta influencia - nada positiva - han tenido en nuestro país, influencia negativa. Le gusté o no, usted vive en Lleida, que según me han dicho continúa formando parte de Catalunya. Le gusté o no, vive en un país que se llama Catalunya. Si tanto le molesta nuestra lengua siga las pasos de Losantos y marche en Madrid, allí no hablan catalán, cuando haya de hacer trámites no los hará en estos impresos en catalán que tanto le molestan. Sus hijos no tendrán aprender esta lengua que tan poco le gusta. El Tribunal Constitucional podría intentar repetir aquello que antes que este tribunal ya hicieron Felip V, Primo de Rivera y Franco. A usted quizá le gustaría, pero a los catalanes nos dejaría muy claro que Catalunya continúa siendo un estorbo para España y que no somos más que el lugar del que España saca el dinero. Los castellanos llevan tres siglos intentando convertirnos en castellanos "sin que se note el cuidado" y lo más vergonzoso es que gente que ha nacido en nuestro país o que ha sido acogida en nuestro país se dediquen a mearse en esta tierra y en su cultura sirviendo al amo a castellano. Sería muy grave que el Tribunal Constitucional - un tribunal con un prestigio muy menguado por "méritos" propios por sus luchas políticas - se cargase un sistema que a usted no gusta pero que ha servido por integrar a miles de personas venidas de fuera. Este sistema que a usted no gusta garantiza que una vez acabada la escuela todos conozcamos las dos lenguas. Suprimir la inmersión lingüística acabaría creando dos sociedades separadas. ¿O es que usted defende eso?. Fíjese en un detalle, en democracia, solo en democracia se ha podido garantizar el conocimiento de ambas lenguas, cuando no hemos tenido una democracia solo ha habido una lengua, la castellana, una lengua ajena en Catalunya, una lengua que hasta la entrada de los franquistas por la Diagonal solo era la lengua de los funcionarios y de los militares, la lengua oficial, pero no la lengua del pueblo, ya que muchos ni la conocían. Y cuando se trata de funcionarios y militares españoles eso no quiere decir prestigio, más bien todo el contrario. Tampoco es muy prestigioso que una lengua se apuntale en las bayonetas. Ha sido en democracia cuando hemos podido recuperar el uso de nuestra lengua en todos los niveles, piense en este detalle, y el sistema de inmersión lingüística intenta corregir el dessastre cultural causado por las políticas castellanas que se han aplicado desde 1714 hasta la restauración de la Generalitat de Catalunya. En democracia sería muy grave que el Tribunal Constitucional nos devolviese a las tinieblas. Si en Madrid no los gusta que hablemos en catalán que se pongan hojas pero no tienen ningún derecho a decirnos en que lengua debemos hablar en nuestro país.

1 comentari:

Patric ha dit...

Si, et trobo raó en el que dius a la senyora Sánchez. Vostre model lingüístic és intocable en la mesura que pertany al vostre poble, i estic d'acord que només vostès poden decidir en què llengua han de parlar en el seu país.