11 de març 2009

Arbitrarietats aeroportuàries

Arbitrarietats aeroportuàries
Fa quatre anys a un ciutadà austríac se li va impedir l'embarcament en l'aeroport de Viena perquè portava una raqueta de tenis. La raó de llavors va ser l'aplicació d'una normativa de seguretat aeroportuària que s'aplica des de l'any 2003 a la UE. El problema d'aquesta normativa és que no és pública. I és per això que el Tribunal de Justícia de la UE ha considerat no vinculant i ha donat la raó al ciutadà austríac. Recordo quan es deia que el no conèixer una llei no vol dir que no l'hagis de complir. El problema és que jo si crec que per complir una llei s'ha de conèixer, en cas contrari no pot exigir-se el seu compliment. I la seva aplicació pot considerar-se un acte arbitrari. Un dels arguments per no fer pública aquesta normativa era que no volien donar pistes als terroristes. Es a dir, no publiquen una normativa de seguretat per no donar pistes als terroristes però els passatgers han de complir-la tot i que no tinguin forma de coneixer-la. Quin disbarat. A mes de protegir-nos dels terroristes algú ens hauria de protegir dels nostres protectors.
-----
Arbitrariedades aeroportuarias
Hace cuatro años a un ciudadano austriaco se le impidió el embarque en el aeropuerto de Viena porque llevaba una raqueta de tenis. La razón de entonces fue la aplicación de una normativa de seguridad aeroportuaria que se aplica desde el año 2003 en la UE. El problema de esta normativa es que no es pública. Y es por eso que el Tribunal de Justicia de la UE la ha considerado no vinculante y ha dado la razón al ciudadano austriaco. Recuerdo cuando se decía que no conocer una ley no quiere decir que no la tengas que cumplir. El problema es que yo si creo que para cumplir una ley se ha de conocer, en caso contrario no puede exigirse su cumplimiento. Y su aplicación puede considerarse un acto arbitrario. Uno de los argumentos para no hacer pública esta normativa era que no querían dar pistas a los terroristas. Es decir, no publican una normativa de seguridad para no dar pistas a los terroristas pero los pasajeros deben cumplirla aunque no tengan forma de conocerla. Vaya disparate. En vez de protegernos de los terroristas alguien nos debería proteger de nuestros protectores.

1 comentari:

Patric ha dit...

En realitat sembla absurd que exigeixin als passatgers dels avions complir amb determinades normatives si no les publiquen, no les donen a conèixer. Com anem a complir amb una normativa si no la coneixem?. Crec que quan les persones compren els seus passatges d'avió haurien de lliurar al mateix temps la normativa. I si porten una cosa que està prohibit pot quedar en resguard a l'aeroport. Així ningú no té temps de preparar un acte terrorista.