29 de març 2009

RENFE

RENFE
1-Les unitats de rodalia de RENFE adscrites a Catalunya són les més velles en servei. Així ho han denunciat des de CiU. RENFE ho nega, però la veritat, és que RENFE no té cap credibilitat, no sols les unitats - trens - són les més velles, també tenim les catenàries més antigues. RENFE i ADIF no poden negar la desídia de què són responsables. Les incidències que quasi diàriament es produeixen en el servei de rodalies de Catalunya i que pateixen els seus usuaris són la mostra més clara que tant els trens com la infraestructura són un exemple de desídia. Amb el temps que fa que es produeixen les incidències és evident que ni RENFE ni ADIF tenen massa interès a arreglar els problemes.
2-Anuncien que RENFE introduirà unes noves unitats de rodalies que són més llargues que les andanes de les estacions en què s'aturen. Les andanes acostumen a mesurar uns 160 metres i les noves unitats sembla que mesuren 200 metres. Això implicarà que haveran de fer obres per a ampliar les andanes.Històricament les persones que han decidit com es construeixen els ferrocarrils espanyols ho han fet amb el cul, no amb el cervell, així ens va a tots amb aquesta colla d'ineptes. L'exemple més clar és l'AVE. Us posaré dos exemples: les estacions de Guadalajara i de Tarragona de l'AVE no les van construir a Guadalajara i Tarragona, estan a 10 km de la ciutat en el cas de Guadalajara i crec que uns 15 en el cas de la de Tarragona. És com si l'estació de l'AVE de Barcelona l'hagueren construït a Sant Boi.Fa uns dies un grup d'usuaris farts de les incidències de RENFE van decidir fer una protesta. Quan el tren en què viatjaven va aturar en una estació els viatgers van començar a sortir per una porta i a entrar per l'altra. El revisor els va cridar l'atenció. Els usuaris van recordar-li a aquell empleat que el servei que donava RENFE era una merda. Aquell empleat - encara que no va passar res - més li hi valdria haver callat, no tenia ni raó ni el dret a dir res donat el servei que la seva companyia dóna als usuaris.RENFE i ADIF donen un servei nefast als usuaris, però a més encara tenen la poca vergonya de tractar els usuaris amb prepotència. Els usuaris d'aquesta companyia tenen molta paciència.
-----
RENFE
1-Las unidades de cercanías de RENFE adscritas a Catalunya son las más viejas en servicio. Así lo han denunciado desde CiU. RENFE lo niega, pero lo cierto, es que RENFE no tiene ninguna credibilidad, no solo las unidades - trenes - son las más viejas, también tenemos las catenarias más antiguas. RENFE y ADIF no pueden negar la desidia de la que son responsables. Las incidencias que casi a diario se producen en el servicio de cercanías de Catalunya y que sufren sus usuarios son la muestra más clara que tanto los trenes como la infraestructura son un ejemplo de desidia. Con el tiempo que hace que se producen las incidencias es evidente que ni RENFE ni ADIF tienen demasiado interès en arreglar los problemas.
2-Anuncian que RENFE introducirá unas nuevas unidades de cercanías que son más largas que los andenes de las estaciones en las que se paran. Los andenes acostumbran a medir unos 160 metros y las nuevas unidades parece que miden 200 metros. Eso implicará que deberán hacer obras para ampliar los andenes.Históricamente las personas que han decidido como se construyen los ferrocarriles españoles lo han hecho con el culo, no con el cerebro, así nos va a todos con esta pandilla de ineptos. El ejemplo más claro es el AVE. Os pondré dos ejemplos: las estaciones de Guadalajara y de Tarragona del AVE no las construyeron en Guadalajara y Tarragona, están a 10 km de la ciudad en el caso de Guadalajara y creo que unos 15 en el caso de la de Tarragona. Es como si la
estación del AVE de Barcelona la hubiesen construido a Sant Boi.Hace unos días un grupo de usuarios hartos de las incidencias de RENFE decidieron hacer una protesta. Cuando el tren en el que viajaban paró en una estación los viajeros empezaron a salir por una puerta y a entrar por la otra. El revisor les llamó la atención. Los usuarios recordaron a aquel empleado que el servicio que daba RENFE era una mierda. Aquel empleado - aunque no pasó nada - más le valdría haber callado, no tenía ni razón ni el derecho a decir nada dado el servicio que su compañía da a los usuarios.RENFE y ADIF dan un servicio nefasto a los usuarios, pero además aún tienen la poca vergüenza de tratar a los usuarios con prepotencia. Los usuarios de esta compañía tienen mucha paciencia.

1 comentari:

Patric ha dit...

Entenc que aquest article té a veure amb una crítica o reclam pel funcionament de les unitats de proximitat de RENFE, tema que he llegit en altres ocasions al bloc i que pel que sembla no se soluciona.
Espero que el teu reclam / denúncia pública tingui algun efecte.