11 de març 2009

MasterPP, no té preu

MasterPP, no té preu
Recordeu l'anunci de certa targeta que comença per MASTER i termina per CARD que sempre acaba dient que "no té preu"?. Això era el que devia pensar la filla d'una regidora del PP de l'Ajuntament de Getafe (Madrid) que va fer compres per uns 30000 euros per internet. És evident que ella s'ho pensava que aquella targeta no tenia preu.


MasterPP, no tiene precio
¿Recordáis el anuncio de cierta tarjeta que empieza por MASTER y termina por CARD que siempre acaba diciendo que "no tiene precio"?. Eso era lo que debía pensar la hija de una concejala del PP del Ayuntamiento de Getafe (Madrid) que hizo compras por unos 30000 euros por internet. Es evidente que ella se pensaba que aquella tarjeta no tenía precio.

1 comentari:

Patric ha dit...

Sembla fàcil d'usar una targeta i gastar i gastar. Però després s'ha de pagar. A mi no m'agraden les targetes de crèdit. M'agrada pagar al comptat. Cada tres anys tom un crèdit de banc i l'utilitzo per compres de comptat. Les altres targetes no les prenc encara que a vegades insisteixen tant que avorreixen. Efectivament la targeta de crèdit paga a part de la quota de les despeses d'administració i petits interessos ... té un preu.