11 de març 2009

El Constitucional, l'avortament i el PP

El Constitucional, l'avortament i el PP
En el PP ha advertit que portarà al Constitucional la llei de l'avortament ja que segons
María Dolores de Cospedal és aberrant que les noies de 16 anys puguin decidir avortar sense el consentiment dels seus pares. Fixeu-vos en la següent frase de la senyora de Cospedal: "Si el Govern segueix endavant amb la seva idea de permetre que una nena que no pot comprar tabac pugui decidir avortar no descartem acudir al TC". Aquesta senyora confon naps i cols. L'ideal seria no haver de recórrer a l'avortament. Per això caldria que la gent jove fes servir mitjans anticonceptius. I permeteu-me la grolleria, a la gent li agrada follar, fins i tot a la gent del PP li deu agradar follar, i el condó evita molts d'aquests embarassos juvenils, però aquesta dreta de les cavernes també estan en contra dels preservatius, de la píndola i d'altres procediments. I tot perquè són uns hipòcrites. Les nenes i nens adolescents follen siguin els seus pares del PP o d'altres partits polítics. I si fessin servir preservatius s'estalviarien després haver de recórrer a avortaments. I potser la raó que es faci una llei que permeti interrompre l'embaràs sense haver de demanar permís als pares potser és per evitar coses pitjors, com que els seus pares les facin fora de casa. I és curiós que qui s'oposa a l'avortament sigui la gent que si la nena es queda embarassada la porten a Londres perquè pugui avortar.
El Constitucional, el aborto y el PP
El PP ha advertido que llevará al Constitucional la ley del aborto ya que según María Dolores de Cospedal es aberrante que las chicas de 16 años puedan decidir abortar sin el consentimiento de sus padres. Fijaos en la siguiente frase de la señora de Cospedal: "Si el Gobierno sigue adelante con su idea de permitir que una niña que no puede comprar tabaco pueda decidir abortar no descartamos acudir al TC". Esta señora confunde nabos y coles. Lo ideal sería no tener que recorrer al aborto. Por eso sería necesario que la gente joven utiliza métodos anticonceptivos. Y permítidme la grosería, a la gente le gusta follar, incluso a la gente del PP le debe gustar follar, y el condón evita muchos de estos embarazos juveniles, pero esta derecha de las cavernas también están en contra de los preservativos, de la píldora y otros procedimientos. Y todo porque son unos hipócritas. Las niñas y niños adolescentes follan sean sus padres del PP o de otros partidos políticos. Y si usasen preservativos se ahorrarían después tener que recorrer a abortos. Y quizá la razón de que se haga una ley que permita interrumpir el embarazo sin tener que pedir permiso a los padres quizá es por evitar cosas peores, como sus padres las echen fuera de casa. Y es curioso que quien se opone al aborto sea la gente que si la niña se queda embarazada la llevan a Londres para que pueda abortar.

1 comentari:

Patric ha dit...

El tema de l'avortament és matèria conflictiva en molts països. Entenc que la llei que regula l'avortament a Espanya ha estat aprovada. Si van aprovar la llei del matrimoni per a homosexuals, la qual cosa és molt difícil d'aprovar en altres països, llavors és fàcil que hagin aprovat també la llei de l'avortament.

Jo penso que si la llei de l'avortament existeix i lliurament la possibilitat que pugui ser realitzat un avortament, s'aprova un homicidi legal.

Penso també que a ningú ho poden obligar a realitzar oa realitzar un avortament.

Generalment l'avortament pot realitzar dins els tres primers mesos d'embaràs; o quan perilla la vida de la mare, o en altres casos que permeten l'avortament terapèutic.

Crec que cada persona té dret a triar, però crec també que el nou ésser viu té dret a la seva existència i la llei ho pot protegir. No es com legislador enllà.

Crec que hauria d'existir la planificació i control de natalitat amb l'ús d'anticonceptius: dispositius intrauterins, preservatius, etc.
español > catalán cambiarTraducir
Proponer una traducción mejor