3 de set. 2011

La democràcia ha mort, descansi en pau

La democràcia ha mort, descansi en pau


Un PSOE molt de capa caiguda i un PP desbocat s'han posat d'acord per modificar l'abans intocable i sagrada Constitució espanyola per tal de fer contents els Mercats, i els Mercats han respost amb algunes caigudes a les Borses, encara que algú al•lega que la culpa és dels grecs o del sursum corda, aquestes reformes constitucionals obligaran a introduir retallades en despeses per poder reduir a zero el dèficit. I serà a la Sanitat, serveis socials i a l'Ensenyament on hi haurà més retallades. A la Sanitat es tancaran ambulatoris i seccions d'hospitals, i tot el personal que caldria per fer-los funcionar va al carrer, a l'Ensenyament posen més hores als professors tot i que reduint-ne el nombre, i evidentment fer més hores no voldrà dir que cobrin més els que treballin.

El diví Mercat demana sacrificis i nosaltres els ciutadans i treballadors som el boc expiatori a l'altar de la crisi, una crisi de la que és responsable aquest ens fantasmagòric que anomenem Mercat i del que sabem poc o res, que decideix sobre les nostres vides i que té als nostres representants polítics prostrats de genolls i legislant segons li convé al Mercat.

Els nostres representants polítics han actuat amb covardia, no han tingut collons per col•locar al Mercat en el lloc que li correspon i ara és el Mercat qui li ordena als nostres representants submisos que modifiquin la “intocable”, i ens neguen el dret a votar en referèndum aquesta modificació decidida pels dos principals partits espanyols amb l'argument que això posaria nerviós al Mercat.

He anat a votar des que tinc edat per fer-ho, és a dir, des dels 18 anys, i d'això ja en fa uns quants anys. Sempre he defensat que cal anar a votar per després poder criticar als nostres representants per no haver complert amb el que van prometre, i sempre he criticat a aquells que no anaven a votar i després es queixaven dels resultats electorals o del que feien els polítics. Però després d'aquesta prostració de PSOE i PP davant dels Mercats considero que la democràcia ha mort i que anar a votar és perdre el temps, perquè aquests senyors que presumptament manaven, tant és si ens referim a Rajoy o Zapatero, no són més que titelles dels Mercats, i mentre no puguem votar quina mena de Mercat volem és perdre el temps anar a votar a Epi i Blas, que en definitiva és en el que s'han convertit Zapatero i Rajoy.

Ja que aquests senyors no manen tampoc haurien de remenar els nostres diners ni prendre decisions que afecten les nostres vides, els ciutadans ens hauríem de plantejar la possibilitat de deixar-nos de manifestacions, ja que aquests dos senyors – Rajoy i Zapatero - no escolten, i fer una vaga d'impostos caiguts.
La democracia ha muerto, descanse en paz

Un PSOE muy de capa caída y un PP desbocado han puesto de acuerdo para modificar la antes intocable y sagrada Constitución española para hacer contentos los Mercados, y los Mercados han respondido con algunas caídas en las Bolsas, aunque alguienalega que la culpa es de los griegos o del sursum corda, estas reformas constitucionales obligarán a introducir recortes en gastos para poder reducir a cero el déficit. Y será en la Sanidad, servicios sociales y la Enseñanza donde habrá más recortes. En la Sanidad se cerrarán ambulatorios y secciones de hospitales, y todo el personal que sería necesario para hacerlos funcionar va a la calle, en la Enseñanza ponen más horas a los profesores aunque reduciendo su número, y evidentemente hacer más horas no querrá decir que cobren más los que trabajen.

El divino Mercado pide sacrificios y nosotros los ciudadanos y trabajadores somos el chivo expiatorio en el altar de la crisis, una crisis de la que es responsable este ente fantasmagórico que llamamos Mercado y del que sabemos poco o nada, que decide sobre nuestras vidas y que tiene a nuestros representantes políticos postrados de rodillas y legislando según le conviene el Mercado.

Nuestros representantes políticos han actuado con cobardía, no han tenido cojones para colocar en el Mercado en el lugar que le corresponde y ahora es el Mercado quien le ordena a nuestros representantes sumisos que modifiquen la "intocable", y nos niegan el derecho a votar en referéndum esta modificación decidida por los dos principales partidos españoles con el argumento de que ello pondría nervioso al Mercado.

He ido a votar desde que tengo edad para hacerlo, es decir, desde los 18 años, y de esto ya hace unos cuantos años. Siempre he defendido que hay que ir a votar para luego poder criticar a nuestros representantes por no haber cumplido con lo que prometieron, y siempre he criticado a aquellos que no iban a votar y luego se quejaban de los resultados electorales o de lo que hacían los políticos. Pero después de esta postración de PSOE y PP ante los Mercados considero que la democracia ha muerto y que ir a votar es perder el tiempo, porque estos señores que presuntamente mandaban, no importa si nos referimos a Rajoy o Zapatero, no son más que títeres de los Mercados, y mientras no podamos votar qué tipo de Mercado queremos es perder el tiempo ir a votar a Epi y Blas, que en definitiva es en el que se han convertido Zapatero y Rajoy.

Ya que estos señores no mandan tampoco deberían remover nuestro dinero ni tomar decisiones que afectan nuestras vidas, los ciudadanos deberíamos plantearnos la posibilidad de dejarnos de manifestaciones, ya que estos dos señores - Rajoy y Zapatero - no escuchan, y hacer una huelga de impuestos caídos.