8 d’ag. 2008

Llegenda sobre Barcelona

Llegenda de l'abat de Poblet i l'emperador de la Xina

Conta una llegenda que un dia el rei Jaume rebé un missatge de l'emperador de la Xina. Al tractar-se d'algú tan important, volgué enviar-hi algú de confiança. És per això que envià l'abat de Poblet a l'Extrem Orient.
Un cop arribat al palau imperial, el governant xinès li mostrà totes les riqueses i sabiduries que tenia al reialme. El pare abat, veient la poca humilitat de l'emperador, volgué donar-li una petita lliçó:
-Heu de saber, senyor emperador, que el rei Jaume, mon senyor, viu en una ciutat alçada damunt de l'aigua i tota voltada de foc. Aquesta ciutat està feta amb ulls de serp i fetges de vedella i la van construir els galls i els conills. Heu de saber, també, que la tal ciutat està governada per porcells i que els morts es passegen pels carrers. La tal ciutat és un riu damunt del qual hi ha un pont i per damunt del pont pasturen més de cent mil caps de bestiar.
L'emperador quedà bocabadat. Es diu que l'abat li havia explicat la ciutat de Barcelona de forma enigmàtica i fantàstica;
alçada damunt de l'aigua (segons la tradició, Barcelona està construïda damunt d'una rambla o riera anomenada "Riu de Sota" o "de Sta. Eulàlia")
voltada de foc (les muralles de la ciutat estaven fetes de pedra de foguera de
Montjuïc) feta amb ulls de serp i fetges de vedella (els edificis més antics estaven fets d'un granit anomenat popularment ulls de serp o fetge de vedella)
la van construir els galls i els conills (dues importants famílies de constructors de l'època eren els Gall i els Conill)
governada per porcells (una antiga tradició medieval qualificava els barcelonins de porcells i la ciutat era governada pel
Consell de Cent, format per nobles barcelonins -o nobles porcells-)
els morts es passegen pels carrers (hi havia una família prestigiosa anomenada Mor)
és un riu damunt del qual hi ha un pont (Barcelona, en estar construïda damunt la llera d'un riu, faria de pont imaginar)
per damunt del pont pasturen més de cent mil caps de bestiar (tota la superfície de la ciutat hi cabien ben bé cent mil caps de bestiar).

Es diu que aquest enigma que deixà bocabadat a l'emperador xinès és l'origen de l'expressió catalana enganyar com a un xino.

Leyenda del abad de Poblet y el emperador de la China
Cuenta una leyenda que un día el rey Jaime recibió un mensaje del emperador de la China. Al tratarse de alguien tan importante, quiso enviar alguien de confianza. Es por eso que envió el abad de Poblet al Extremo Oriente.
Una vez llegado al palacio imperial, el gobernante chino le mostró todas las riquezas y sabidurías que tenía el reino. El padre abad, viendo la poca humildad del emperador, quiso darle una pequeña lección:
-Debéis saber, señor emperador, que el rey Jaime, mi señor, vive en una ciudad levantada encima del agua y toda rodeada de fuego. Esta ciudad está hecha con ojos de serpiente e hígados de ternera y la construyeron los gallos y los conejos. Debéis saber, también, que la la ciudad está gobernada por lechones y que los muertos se pasean por las calles. Tal ciudad es un río encima del que hay un puente y por encima del puente pacen más de cientos miles cabezas de ganado.
El emperador quedó boquiabierto. Se dice que el abad le había explicado la ciudad de Barcelona de forma enigmática y fantástica;levantada encima del agua (según la tradición, Barcelona está construida encima de una rambla o riera llamada "Río de Bajo" o "de Sta. Eulàlia")
rodeada de fuego (las murallas de la ciudad estaban hechas de piedra de hoguera de Montjuic) hecha con ojos de serpiente y hígados de ternera (los edificios más antiguos
estaban hechos de un granito llamado popularmente ojos de serpiente o hígado de ternera)
la construyeron los gallos y los conejos (dos importantes familias de constructores de la época eran los Gall (gallo) y los Conill (conejo)
gobernada por lechones (una antigua tradición medieval calificaba los barceloneses de lechones y la ciudad era gobernada por el Consejo de Cien, formado por nobles barceloneses -o nobles lechones-)
los muertos se pasean por las calles ( había una familia prestigiosa llamada Mor (Muere)

es un río encima del que hay un puente (Barcelona, al estar construida encima del lecho de un río, haría de puente imaginar) por encima del puente pacen más de cientos miles cabezas de ganado (toda la superficie de la ciudad cabían muy bien cientos miles cabezas de ganado).
Se dice que este enigma que dejó boquiabierto al emperador chiné es el origen de la expresión catalana engañar como un chino.

2 comentaris:

teo ha dit...

M'ha fet molta gràcia trobar això a la xarxa. Aquesta llegenda me la relatava el meu difunt avi cada vegada que em portava a Barcelona amb tren. Les escales de moltes estacions de tren i de metro de la ciutat estan fetes amb ull de serp; a rel d'això l'avi sempre aprofitava per recordar-me què era i ho amania tot explicant-me la llegenda. Records dolços de la meva infantesa, sens dubte.

Jaume C. i B. ha dit...

Barcelona com tota ciutat molt vella sol tenir llegendes que expliquen la seva fundació o en aquest cas que tracten dels símbols que són part de la seva imatge.
A mi també me l'explicaven a casa quan era un nen però vaig haver de cercar la llegenda íntegra perquè no recordava tots els detalls.