19 d’ag. 2008

El Consejo de Seguridad Nuclear pide sancionar a Ascó

El Consell de Seguretat Nuclear ha demanat al Ministeri d'Indústria sancionar la central nuclear d'Ascó fins amb 70 milions d'euros per quatre faltes greus i dues lleus. El mes de novembre passat va produïr-se una fuga radioactiva però no van informar ningú i unes 2600 persones van ser irradiades. El mes d'abril va detectar-se la fuga del mes de novembre però a la central nuclear van fer-se els despistats. Endesa, propietària d'Ascó ha dit que quan el govern li comuniqui la sanció decidiran que han de fer.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha pedido en el Ministerio de Industria sancionar la central nuclear de Ascó hasta con 70 millones de euros por cuatro faltas graves y dos leves. El mes de noviembre pasado producirse una fuga radiactiva pero no informaron nadie y unas 2600 personas fueron irradiadas. El mes de abril se detectó la fuga del mes de noviembre pero a la central nuclear se hicieron los despistados. Endesa, propietaria de Ascó ha dicho que cuando el gobierno le comunique la sanción decidirán que deben hacer.