26 d’oct. 2012

La democràcia a Espanya ha mort (II)

La democràcia a Espanya ha mort (II) 

Problemes per poder exercir el dret al vot 

El 25 de novembre, és a dir, d’aquí a un mes, se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. En aquestes eleccions escollirem els nostres representants però la manifestació de la Diada de l’11 de setembre d’aquest any tindrà molta influència. Sembla, però, que no tots els catalans podran exercir el seu dret al vot perquè es troben amb dificultats per accedir a la documentació necessària per votar per correu. Les ambaixades espanyoles sembla que es dediquen a posar entrebancs. RAC1 ha rebut aquests dies trucades de catalans que viuen arreu del món i que s’han trobat que quan han anat a les seus diplomàtiques espanyoles per exercir el seu dret al vot o iniciar els tràmits per poder exercir aquest dret se’ls ha negat. Montserrat explica a RAC1 que va trucar a l’ambaixada espanyola a Roma i que li van respondre “vostè havia de trucar el dia que el seu president va dir que hi havia eleccions” malgrat que el termini no s’acaba fins el 27 d’octubre.

Curiosa és la frase de la funcionària de l’ambaixada espanyola: “Truca una catalana per lo de les eleccions, li dic que ja no es pot, no?”. La burrocràcia espanyola continua sent aquella que va retrata Mariano José de Larra amb el “torni vostè demà”. Larra també va dir: "Escriure a Madrid és plorar, és buscar veu sense trobar-la, com en un malson aclaparador i violent”. Quin gran encert el de Larra amb aquesta frase, considerant que ho va dir l’any 1836, han passat quasi dos segles i res no ha canviat. Llàstima que a Espanya prefereixin escoltar els seus militars i els seus tirans, potser haurien d’escoltar els seus poetes. 

Aznar amenaça amb trencar Catalunya sinó continua formant part d’Espanya 

Ha reaparegut Aznaramus, profeta de l’apocalipsi suprem en un acte de la FAES i ha advertit que "qui pensi que només està en joc la unitat d'Espanya s'equivoca, abans d'això està en joc la integritat de Catalunya". És una amenaça, senyor Aznar?. Una amenaça més?. Vostès segueixin així, si us plau, així a Europa se n’adonaran que la democràcia espanyola és una fal·làcia. Aznar acusa el president Artur Mas de “trencar els termes de l'acord democràtic per buscar la secessió i el conflicte”, però els que parlen d’enviar tancs i la Guàrdia Civil a Catalunya, de detenir el president del meu país i de tancar el Parlament del meu país són els correligionaris del senyor Aznar. Aznar afirma que potser ha arribat el moment de reformar la Constitució espanyola per convertir Espanya en un Estat “més ordenat, més eficient, més just” i que “reafirmi els principis de l'Espanya constitucional”. El jove falangista de 1969 que l’any 1979 deia el nom del porcde la Constitució ara la defensa?. O Aznar té mala memòria o creu que la té la resta dels que sabem qui és i que deia. I no m’empasso que aquest personatge hagi evolucionat ideològicament perquè aquestes mateixes declaracions traspuen una amenaça que tenen molt poc de democràtiques.
 
FAES ha rebut des de 2003 fins a 2011 quasi 27 milions d’euros procedents dels ministeris d’Assumptes Exteriors i Cooperació, Cultura i Educació. Ara sabeu que es fa amb els vostres impostos, finançar ideologies totalitàries com la de FAES. El libel de sang de Enrique de Diego 

Un libel de sang és una acusació falsa i difamatòria cap a una persona o grup acusant-los de cometre sacrificis humans, sovint de nens, pel seu ús en rituals o actes de canibalisme.
Aquestes acusacions van ser la base de l’antisemitisme des de l’Edat Mitja i ben entrat el segle XIX. L’antisemitisme modern va canviar aquestes acusacions per les acusacions de conspiracions perverses per dominar el món com el famós pamflet antisemita “els protocols dels savis de Sió” que va inspirar a Hitler per escriure el Mein Kampf. A Espanya però primer ens han acusat de conspirar per controlar Espanya i ara en una sorprenent progressió del pensament catalanòfob cap als límits del disbarat trobem el periodista ultradretà Enrique de Diego que afirma que la independència de Catalunya “portarà a l’assassinat de nens i al genocidi d’espanyols... a la fam generalitzada i a l’extinció dels catalans”. Enrique de Diego es pregunta “Què passaria en el cas de la independència. No es pot descartar l'assassinat i el genocidi? També dels nens i de les nenes, és clar. Vint nens han assassinat els separatistes bascos. Estan en una autonomia dins d'Espanya ia una nena, per vestir la samarreta espanyola, li diuen 'escòria', ja que en cas d'independència, amb el poder il· limitat, a l'escòria, es l'eliminació, la hi escombra, es la mata. Amb aquesta mentalitat, amb aquesta barbàrie, als espanyols els obligarien a exiliar o els matarien. Inclosos els nens”. “Actuaria la policia ... per donar suport als bàrbars. Sóc testimoni de com la guàrdia urbana de Barcelona va sortir contra pacífics patriotes espanyols - jo, entre ells - i en defensa d'un agressiu i embogit afroseparatista”. 

Perquè les úniques veus que s’escolten a l’altra banda de la frontera són aquesta camarilla de sonats com Enrique de Diego o d’aspirants a dictador com Aznar?. No hi ha cap veu a Espanya amb dos dits de front i que estigui disposada a dialogar en lloc de dir bestieses així?. Els catalans no tenim res a negociar amb aquesta gent si els termes que pensen emprar són aquests. Els representants catalans no poden parlar ni amb gent que pensa que aquí el dia després de la independència matarem nens o que tot s’arregla enviant tancs a bombardejar Barcelona.

 

 

 

 

 

La democracia en España ha muerto (II) 

Problemas para poder ejercer el derecho al voto 

El 25 de noviembre, es decir, dentro de un mes, se celebrarán las elecciones al Parlamento de Catalunya. En estas elecciones elegiremos a nuestros representantes pero la manifestación de la Diada del 11 de septiembre de este año tendrá mucha influencia. Parece, sin embargo, que no todos los catalanes podrán ejercer su derecho al voto porque se encuentran con dificultades para acceder a la documentación necesaria para votar por correo. Las embajadas españolas parece que se dedican a poner obstáculos. RAC1 ha recibido estos días llamadas de catalanes que viven en todo el mundo y que se han encontrado que cuando han ido a las sedes diplomáticas españolas para ejercer su derecho al voto o iniciar los trámites para poder ejercer ese derecho se les ha negado. Montserrat explica en RAC1 que llamó a la embajada española en Roma y que le respondieron "usted tenía que llamar el día quesu presidente dijo que había elecciones" pese a que el plazo no termina hasta el 27 de octubre.

Curiosa es la frase de la funcionaria de la embajada española: "Llama una catalana por lo de las elecciones, le digo que ya no se puede, ¿no?". La burrocracia española continúa siendo aquella que retrata Mariano José de Larra con el "vuelva usted mañana". Larra también dijo: "Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumador y violento". Qué gran acierto el de Larra con esta frase, considerando que lo dijo en el año 1836, han pasado casi dos siglos y nada ha cambiado. Lástima que en España prefieran escuchar sus militares y sus tiranos, quizás deberían escuchar sus poetas. 

Aznar amenaza con romper Catalunya sino continúa formando parte de España 

Ha reaparecido Aznaramus, profeta del apocalipsis supremo en un acto de la FAES y advirtió que "quien piense que sólo está en juego la unidad de España se equivoca, antes de eso está en juego la integridad de Catalunya". ¿Es una amenaza, señor Aznar?. ¿Una amenaza más?. Ustedes sigan así, por favor, así en Europa se darán cuenta que la democracia española es una falacia. Aznar acusa al presidente Artur Mas de "romper los términos del acuerdo democrático para buscar la secesión y el conflicto", pero los que hablan de enviar tanques y la Guardia Civil en Catalunya, de detener el presidente de mi país y de cerrar el Parlamento de mi país son los correligionarios del señor Aznar. Aznar afirma que quizá ha llegado el momento de reformar la Constitución para convertir España en un Estado "más ordenado, más eficiente, más justo" y que "reafirme los principios de la España constitucional". El joven falangista de 1969 que en 1979 no se mostraba nada partidario de la Constitución ahora defiende. O Aznar tiene mala memoria o cree que la tiene el resto de los que sabemos quién es y que decía. Y no me trago que este personaje haya evolucionado ideológicamente porque estas mismas declaraciones rezuman una amenaza que tienen muy poco de democráticas.
 
FAES ha recibido desde 2003 hasta 2011 casi 27 millones de euros procedentes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Cultura y Educación. Ahora sabemos que se hace con nuestros impuestos, financiar ideologías totalitarias como la de FAES. El libelo de sangre de Enrique de Diego 

Un libelo de sangre es una acusación falsa y difamatoria hacia una persona o grupo acusándolos de cometer sacrificios humanos, a menudo de niños, para su uso en rituales o actos de canibalismo.
 
Estas acusaciones fueron la base del antisemitismo desde la Edad Media y bien entrado el siglo XIX. El antisemitismo moderno cambió estas acusaciones por las acusaciones de conspiraciones perversas para dominar el mundo como el famoso panfleto antisemita "los protocolos de los sabios de Sión" que inspiró a Hitler para escribir Mein Kampf. En España, pero, primero nos han acusado de conspirar para controlar España y ahora en una sorprendente progresión del pensamiento catalanófobo hacia los límites del disparate encontramos el periodista ultraderechista Enrique de Diego que afirma que la independencia de Catalunya "llevará al asesinato de niños y el genocidio de españoles ... al hambre generalizada y la extinción de los catalanes ". Enrique de Diego se pregunta "¿Qué pasaría en el caso de la independencia. No se puede descartar el asesinato y el genocidio? También los niños y niñas, claro. Veinte niños han asesinado los separatistas vascos. Están en una autonomía dentro de España ya una niña, para vestir la camiseta española, le dicen 'escoria', ya que en caso de independencia, con el poder ilimitado, a la escoria, se la eliminación, la hay escoba, se la mata. Con esta mentalidad, con esta barbarie, los españoles les obligarían a exiliarse o los matarían. Incluidos los niños". "Actuaría la policía ... para apoyar a los bárbaros. Soy testigo de cómo la guardia urbana de Barcelona salió contra pacíficos patriotas españoles - yo, entre ellos - y en defensa de un agresivo y enloquecido afroseparatista". 

¿Porque las únicas voces que se escuchan al otro lado de la frontera son esta camarilla de sonados como Enrique de Diego o de aspirantes a dictador como Aznar?. ¿No hay ninguna voz en España con dos dedos de frente y que esté dispuesta a dialogar en lugar de decir tonterías así?. Los catalanes no tenemos nada que negociar con esta gente si los términos que piensan utilizar son los mismos. Los representantes catalanes no pueden hablar ni con gente que piensa que aquí el día después de la independencia mataremos niños o que todo se arregla enviando tanques a bombardear Barcelona.

17 comentaris:

Maria Boix ha dit...

Ben dit!
A una altra persona que viu a l’estranger li varen dir que no podia votar i que no passava res, tampoc eren unes eleccions importants; com poden dir això, SÓN LES MÉS IMPORTANTS!!! és clar, per a Espanya no. Ja sé que no es pot fer, però estaria bé que el Parlament digués que tots aquests que no han pogut votar per culpa d’Espanya, han votat a un partit independentista, seria una bona manera d’escarmentar Espanya. Espero que d’aquest gran problema se’n faci un bon ressò internacional. Trobo alarmant que en gairebé dos segles Espanya segueixi actuant igual. Titular de diari: “Espanya, el país donde la evolución está estancada” (aportació personal).
Com s’atreveix aquest energumen (Aznar) a fer aquestes amenaces i que no li passi res? Quina democràcia permet algú expressar-se d’aquesta manera? I, a sobre ho fa davant les càmeres, que en quedi constància, molt intel·ligent, no sembla que sigui..
“más ordenado, más eficiente, más justo” y que “reafirme los principios de la España constitucional“. Aquesta frase, dita per aquest, té molta mala pinta.
Com pot Espanya cometre errors tan greus? No ha jutjat ni condemnat el franquisme i, en (suposada) democràcia finança FAES, és una aberració!
Enrique de Diego és un clar exemple de la no-evolució d’Espanya. Yeagov, no sé si és gaire encertat dir periodista a aquest energumen, un periodista investiga, s’informa, aquest, d’on ha tret aquesta informació, si no és de la seva ment malalta i podrida? Aquestes acusacions que fa són absolutament falses i d’un terrible mal gust. Quan diu pacífics patriotes espanyols es refereix als que varen cremar estelades i varen malmetre l’estàtua del President?
http://bit.ly/VPudCA és trist veure que a Espanya només hi ha tres persones conegudes intel·ligents.
Estic totalment d’acord amb tu, amb aquesta gent no s’hi ha de negociar.

Jaume C. i B. ha dit...

Les eleccions són sempre importants, encara que siguin les del poblet més petit de Catalunya, i a més, poder votar és un dret, un dret del qual han estat privats els catalans que viuen a l’estranger per la burrocràcia espanyola, sigui per incompetència dels funcionaris de les ambaixades espanyoles, o de forma intencionada. En ambdós casos estem parlant d’un fet molt greu. Esperem que l’Estat no pretengui organitzar una monumental tupinada.

El més normal quan un cap de govern deixa el càrrec és que deixi de marcar directrius polítiques, i si el seu país li ho demana faci serveis especials. L’exemple seria el dels expresidents dels Estats Units, Carter i Clinton per exemple han participat en cimeres o com ambaixadors especials. Aznar des de que va deixar de ser president del govern del seu país s’ha dedicat a embolicar la troca i a pixar al damunt del seu propi país.

Enrique de Diego és periodista, ha estat a l’ABC, el YA i Època, és a dir, el més granat de la caspa. I ara és l’editor i propietari d’Alerta Digital, el mateix diari que va publicar les declaracions del tinent coronel Alamán.

Maria Boix ha dit...

No he entès mai per què ens donen drets si després ens els prenen, és fer molt de mal.
Podrien organitzar aquí una tupinada? Jo ho he pensat, però no sé fins a quin punt podrien fer-ho.

Aquests del PP tenen molta ànsia de protagonisme.

Tindrà el títol, però és una deshonra per al periodisme.

Jaume C. i B. ha dit...

Els ciutadans tenen drets però no tenen dret a exigir aquests drets.
Bona pregunta. Les tupinades són pròpies de dictadures i de democràcies de pa sucat amb oli. La netedat d'unes eleccions diu molt d'un sistema democràtic.

Maria Boix ha dit...

Però aleshores quin sentit té tenir-los?
Doncs si ens fixem en com estan actuant, calcem-nos! Es pot fer alguna cosa al respecte? Per a mi són les eleccions més importants des que puc votar, m'hi jugo el meu somni.

Jaume C. i B. ha dit...

Dos articles de la Constitució espanyola:

Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.


Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo,
y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un
sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.

Aquests que ara defensen tant la Constitució farien bé llegint-la. Hi ha moltes persones que tenen una pensió de merda i que les passen magres. I diria que garantir el dret a la vivenda digna o no s'ho passen pel folre.

Podríen provar d'organitzar una tupinada però ells saben que aquestes eleccions tenen molts ulls mirant i que si succeeix alguna cosa rara es notarà.

Maria Boix ha dit...

Em fan molta gràcia aquests dos articles, el tema de la vivenda és vergonyós, els lloguers són molt cars en comparació amb les nòmines i en la situació bancària actual, comparar un pis és impossible.Respecte a les pensions, és per riure o plorar, depèn de com t’ho vulguis prendre.
Espero que no facin res però, de moment ja han fet mal amb els vots de l’estranger, no tothom es pot permetre venir a votar.

Jaume C. i B. ha dit...

Crec que era la Constitució de 1868 que tenia un article que venia a dir que "tots els espanyols tenen dret a ser feliços".

Qui viu a Austràlia o Nova Zelanda ho té molt complicat, seria quasi un dia de vol fins aquí, però fins i tot encara que vulguin fer-ho viatjant fins al consolat o l'ambaixada el viatge també és llarg.

Maria Boix ha dit...

És graciós que el que diuen les lleis, després s’ho salten a conveniència d’ells.
L’altre dia vaig llegir al twitter d’un noi que sí que vindrà i es gastarà una fortuna, però no tothom s’ho pot permetre. El que haurien de fer és arreglar la situació.

Jaume C. i B. ha dit...

És com quan has de fer un tràmit, per exemple, al teu ajuntament, i veus que va passant el temps i no et diuen res, allò que se'n diu "silenci administratiu", però pobre de tu com no compleixis amb els terminis, et posaran una multa.


Haurem d'estar molt atents a qualsevol intent de tupinada. En aquestes eleccions tots ens hi juguem molt, ells i nosaltres, i poden tenir la temptació de perpetrar un frau.

Maria Boix ha dit...

Nosaltres ho hem de fer quan toca, ells quan els dóna la gana. Sempre hi ha hagut abús de poder. Quin fàstic!

Nosaltres ens hi juguem la LLIBERTAT i un NOU FUTUR, ells l'ensorrament total.

Jaume C. i B. ha dit...

Acabo de veure el vídeo del PP on diuen que ens estimen, m'han fet molta por, aquella gent amb aquells ulls vidriosos i aquells somriures de boig dient quant ens estimen. He vist pel·lis de terror que m'han fet menys por que aquest vídeo.

Maria Boix ha dit...

No tinguis por! Només estan fent l'hipòcrita, suposo que els ulls vidriosos són per les drogues que s'han pres per poder dir tot això. Jo m'he quedat amb els ulls molt oberts i una cara d'idiota... Jo no he tasta mai les drogues però crec que la flipada que tinc amb ells, és semblant. Has vist aquest altre?
http://youtube.com/watch?v=eEkqRmUXIiw … …
Ara hem passat a la fase T'ESTIMO! És tot tan surrealista...

Jaume C. i B. ha dit...

Aquests vídeos recorden els d'una secta on tots van dient posant cara de babaus que s'estimen els uns als altres i que ens estimen a nosaltres. Quasi prefereixo que m'amenacin amb l'apocalipsi.

Maria Boix ha dit...

Sí, amb les amenaces podem riure'ns de la seva ignorància, amb això fan fàstic. Són uns cretins.

Anònim ha dit...

After eхplorіng a handful оf the blog posts on youг blog, I serіously lіke your technіquе оf writіng а blog.
I book maгκed it tо my bookmaгk websіte
list and ωill be chесκing bасk in the nеaг future.
Pleasе viѕit my web site as well anԁ lеt me know
ωhat уou thinκ.

My blog :: Chemietoilette

Anònim ha dit...

Gently let go аnd then establisheԁ the sρiԁer upsіde dοwn (with
іts legѕ in thе air) to drу.

Ηοmе made brеaԁ is not only fairlу simple
tο mаκe, but it is аctually bettеr fοr you.
The wаll pаnels can bе brought in hаllwaуs, ԁoorways, and shining ѕtraіght as a danсе gгound.


Looκ іntο my blog: gourmet pizza stone kit