31 d’oct. 2012

L’expresident Montilla i els referèndums

L’expresident Montilla i els referèndums 

L’expresident Montilla reconvertit en senador per designació autonòmica, és a dir, senador no escollit pels ciutadans de Catalunya, diu que els referèndums són propis de dictadors com Franco. Si, és cert que el “Caudillo” va celebrar dos referèndums, l’any 1947 per aprovar la Llei de Successió a la Prefectura de l’Estat i el 1967 per aprovar la Llei Orgànica de l’Estat. Crec que és aquest segon que la gent que hi va anar a votar deien irònicament que votaven “SI para que se quede, NO para que no se vaya”. Després de la mort del dictador s’han celebrat 11 referèndums a Espanya. Cal dir que la celebració dels referèndums és una competència de l’Estat, ni PP ni PSOE no deixen que ens n’oblidem que només l’Estat té la competència per la celebració dels referèndums. 

Els referèndums celebrats a Espanya des de 1975 fins ara han estat: 

15 desembre 1976 - Referèndum sobre la Llei per a la Reforma Política
6 desembre 1978 - Referèndum per a la ratificació de la Constitució espanyola
12 març 1986 - Referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN
20 febrer 2005 - Referèndum sobre la Constitució Europea a Espanya 

25 octubre 1979 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia del País Basc
25 octubre 1979 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
28 febrer 1980 - Referèndum sobre la iniciativa del procés autonòmic d'Andalusia
21 desembre 1980 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia de Galícia
20 octubre 1981 - Referèndum sobre l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia
18 juny 2006 - Referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
18 febrer 2007 - Referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia 

El senador Montilla ha dit que els referèndums són propis de les dictadures. Són unes paraules molt poc pensades venint del senador per nominació autonòmica (no escollit pels catalans) perquè el referèndum de l’any 1986 va celebrar-se governant Espanya Felipe González, líder del PSOE, el partit del que és dirigent Montilla, i els referèndums dels anys 2006 (Estatut de Catalunya) i 2007 (Estatut d’Andalusia) van celebrar-se sent president del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE), i sent ministre d’aquest govern l’ara senador Montilla. 

Em sembla que el procés independentista està posant molt nerviosos als unionistes i als espanyolistes, a alguns els nervis els fa oblidar on estaven anys enrere, quin càrrec ocupaven o han ocupat. Els polítics solen tenir molt mala memòria i creuen que la resta dels mortals també.

 

 

 

 

 

 

El expresident Montilla y los referendums 

El expresident Montilla reconvertido en senador por designación autonómica, es decir, senador no elegido por los ciudadanos de Catalunya, dice que los referendums son propios de dictadores como Franco. Si, es cierto que el "Caudillo" celebró dos referendums, en 1947 para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado y en 1967 para aprobar la Ley Orgánica del Estado. Creo que es este segundo que la gente que fue a votar decían irónicamente que votaban "SI para que se quede, NO para que no se vaya". Tras la muerte del dictador se han celebrado 11 referendums en España. Hay que decir que la celebración de los referendums es una competencia del Estado, ni PP ni PSOE dejan que nos olvidemos que sólo el Estado tiene la competencia para la celebración de los referéndums. 

Los referendums celebrados en España desde 1975 hasta ahora han sido: 

15 de diciembre 1976 - Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política
06 de diciembre 1978 - Referéndum para la ratificación de la Constitución española
12 de marzo 1986 - Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN
20 de febrero 2005 - Referéndum sobre la Constitución Europea en España
 

25 de octubre 1979 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco
25 de octubre 1979 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya
28 de febrero 1980 - Referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía
21 de diciembre 1980 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia
20 de octubre 1981 - Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía
18 de junio 2006 - Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya
18 de febrero 2007 - Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

El senador Montilla ha dicho que los referendums son propios de las dictaduras. Son unas palabras muy poco pensadas viniendo del senador por nominación autonómica (no elegido por los catalanes) porque el referéndum del año 1986 se celebró gobernando España Felipe González, líder del PSOE, el partido del que es dirigente Montilla, y los referéndums los años 2006 (Estatut de Catalunya) y 2007 (Estatuto de Andalucía) se celebraron siendo presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y siendo ministro de este gobierno el ahora senador Montilla. 

Me parece que el proceso independentista está poniendo muy nerviosos a los unionistas y los españolistas, a algunos los nervios les hace olvidar donde estaban años atrás, qué cargo ocupaban o han ocupado. Los políticos suelen tener muy mala memoria y creen que el resto de los mortales también.