5 d’oct. 2012

Que boniques són les tradicions!

Que boniques són les tradicions!

Espanya és un país al que li agraden molt les tradicions, les seves, és clar. Des de fa un mes l’Espanya eterna ha anat recuperant les velles tradicions carpetovetòniques.

Els toros a la televisió en horari protegit: Enmig d’una crisi terrible el govern espanyol ha decidit distreure al personal recuperant l’emissió dels toros per la televisió pública i en horari protegit.

Però si hi ha una imatge que ha representat Espanya ha estat la de les forces vives, i ja tenim la imatge completa: El fatxa, el militar colpista i el mossèn. Només falta el cacic, torero i la folklòrica, encara que amb els toros tenen una part feta. El panes et circenses sempre funciona, oi?

Tenim els militars colpistes: El tinent coronel Alamán i el general Pitarch, el primer declarant que la independència només seria possible pel damunt del seu cadàver.

Tenim el cacic: L’expresident de la Junta d’Extremadura va exigir fa uns dies que Catalunya li tornés els extremenys que li havien robat, com si aquests extremenys fossin de la seva propietat i oblidant que aquells extremenys que un dia van fugir d’Extremadura ho van fer fugint de la gana, de l’endarreriment i dels cacics que llavors manaven en aquelles terres.

Tenim el fatxa: Si, nois, el fatxa Alejo Vidal-Quadras, eurodiputat i tertulià intereconòmic, va demanar des de la televisió ultradretana perpetrar un cop d’Estat contra les institucions catalans i conculcar els drets dels catalans mitjançant el tradicional mètode espanyol de fer-se el poder, la força bruta.

I tenim l’Església: Per completar el quadre només ens faltava l’Església, i ja la tenim aquí, els Rouco-boys han decidit sortir en defensa de la indivisibilitat de la nació espanyola.

Mentre l’Alejo i els militars s’emparen en una Constitució en la que molt probablement cap d’ells creuen, per justificar un acte de violència contra la voluntat de la ciutadania catalana i la integritat de les institucions del país, em pregunto si la Conferència Episcopal han descobert al Nou Testament algun paràgraf que digui que Déu va crear Espanya i que els catalans, pecadors i heretges com són (som) han (hem) de ser “evangelitzats carpetovetònicament” o condemnats a l’infern.

La reacció d’Espanya a la independència ha estat tornar a èpoques passades, apareixent tots aquests personatges típics d’una pel·lícula de Berlanga.

 

 

 

 

 

¡Que bonitas son las tradiciones! 

España es un país al que le gustan mucho las tradiciones, las suyas, claro. Desde hace un mes la España eterna ha ido recuperando las viejas tradiciones carpetovetónicas.

Los toros en la televisión en horario protegido: En medio de una crisis terrible el gobierno español ha decidido distraer al personal recuperando la emisión de los toros por la televisión pública y en horario protegido. El panes et circenses siempre funciona, ¿verdad?

Pero si hay una imagen que ha representado España ha sido la de las fuerzas vivas, y ya tenemos la imagen completa: El facha, el militar golpista y el cura. Sólo falta el cacique, el torero y la folclórica, aunque con los toros tienen una parte hecha.

Tenemos los militares golpistas: El teniente coronel Alamán y el general Pitarch, el primero declarando que la independencia sólo sería posible por encima de su cadáver.

Tenemos el cacique: El expresidente de la Junta de Extremadura exigió hace unos días que Catalunya le devolviera los extremeños que le habían robado, como si estos extremeños fueran de su propiedad y olvidando que aquellos extremeños que un día huyeron de extremadura lo hicieron huyendo del hambre, del atraso y de los caciques que entonces mandaban en aquellas tierras.

Tenemos el facha: Si, chicos, el facha Alejo Vidal-Quadras, eurodiputado y tertuliano intereconómico, pidió desde la televisión ultraderechista perpetrar un golpe de Estado contra las instituciones catalanas y conculcar los derechos de los catalanes mediante el tradicional método español de hacerse con el poder, la fuerza bruta.

Y tenemos la Iglesia: Para completar el cuadro sólo nos faltaba la Iglesia, y ya la tenemos aquí, los Rouco-boys han decidido salir en defensa de la indivisibilidad de la nación española.

Mientras Alejo y los militares se amparan en una Constitución en la que muy probablemente ninguno de ellos cree, para justificar un acto de violencia contra la voluntad de la ciudadanía catalana y la integridad de las instituciones del país, me pregunto si la Conferencia Episcopal han descubierto en el Nuevo Testamento algún párrafo que diga que Dios creó España y que los catalanes, pecadores y herejes como son, (somos) deben (debemos) ser "evangelizados carpetovetónicamente" o condenados al infierno.

La reacción de España a la independencia ha sido la de volver a épocas pasadas, apareciendo todos estos personajes típicos de una película de Berlanga.