2 d’oct. 2012

L’AVE nacional-catòlic

L’AVE nacional-catòlic 

L’AVE ha estat presentat al món com l’exemple de la modernització d’Espanya però els passatgers que el passat 15 de setembre van viatjar entre Madrid i Màlaga devien tenir un fort ensurt quan van veure que a les pantalles no emetien una pel·lícula sinó un discurs del cardenal Rouco Varela, aquell senyor que parla com un inquisidor del segle XV. Quan van recuperar-se de l’ensurt de veure i escoltar el gran inquisidor de la nacional-catòlica Espanya i davant la impossibilitat d’apagar el so i les pantalles alguns dels passatgers van cridar-li: “Rouco, calla’t”. Altres passatgers van enviar missatges a RENFE queixant-se per aquesta situació que converteix, a parer seu, l’AVE en un temple catòlic.

Ja és curiós que en els monitors dels trens més moderns d’Espanya aparegui la imatge d’una figura típica de la Espanya més decimonònica, no diu la notícia si després van treure un militar i després algun membre del règim marià, marià de Mariano Rajoy vestit amb una camisa blava.

Amen.

 

 

 

 

El AVE nacional-católico 

El AVE ha sido presentado al mundo como el ejemplo de la modernización de España pero los pasajeros que el pasado 15 de septiembre viajaron entre Madrid y Málaga tuvieron un fuerte susto cuando vieron que en las pantallas no emitían una película sino un discurso del cardenal Rouco Varela, aquel señor que habla como un inquisidor del siglo XV. Cuando se recuperaron del susto de ver y escuchar al gran inquisidor de la nacional-católica España y ante la imposibilidad de apagar el sonido y las pantallas algunos de los pasajeros le gritaron: "Rouco, cállate". Otros pasajeros enviaron mensajes a RENFE quejándose por esta situación que convierte, a su juicio, el AVE en un templo católico.

Ya es curioso que en los monitores de los trenes más modernos de España aparezca la imagen de una figura típica de la España más decimonónica, no dice la noticia si después sacaron un militar y después algún miembro del régimen mariano, mariano de Mariano Rajoy vestido con una camisa azul.

Amén.