17 d’oct. 2012

Reescrivint la història

Reescrivint la història 

Els nacionalistes espanyols han perdut el poc senderi que encara els pogués quedar i proven de reescriure la història de la forma més barroera possible. Fa uns dies era Armas Marcelo qui afirmava que Ponç Pilats i que els pretorians que l’acompanyaven eren catalans procedents de Tàrraco i va acusar-los d’haver assassinat Jesús, és a dir, que els catalans ja existíem 1000 anys abans del que fins ara creiem, ara, això servia per acusar-nos del mateix fet del que des de fa 21 segles alguns han acusat els jueus. I és clar, si els catalans ja existíem 1000 anys abans del que creiem i en la nostra malignitat natural vam matar al fill de Déu, Espanya no podia ser menys, Espanya, segons Esperanza Aguirre, existeix des de fa 3000 anys, és a dir, abans que es creés l’Imperi Romà. Aquesta es la història que el ministre Wert pretén que aprenguin els nostres fills?.

 

 

 

Reescribiendo la historia 

Los nacionalistas españoles han perdido el poco seso que aún les pudiera quedar y tratan de reescribir la historia de la forma más chapucera posible. Hace unos días era Armas Marcelo quien afirmaba que Poncio Pilatos y que los pretorianos que le acompañaban eran catalanes procedentes de Tarraco y les acusó de haber asesinado a Jesús, es decir, que los catalanes ya existíamos 1000 años antes de lo que hasta ahora creíamos, ahora, esto servía para acusarnos del mismo hecho del que desde hace 21 siglos algunos han acusado a los judíos. Y claro, si los catalanes ya existíamos 1000 años antes de lo que creemos y en nuestra malignidad natural matamos al hijo de Dios, España no podía ser menos, España, según Esperanza Aguirre, existe desde hace 3000 años, es decir , antes de que se creara el Imperio Romano. ¿Esta es la historia que el ministro Wert pretende que aprendan nuestros hijos?.