28 de nov. 2008

Tancament de repetidors

La Generalitat Valenciana ha tancat els repetidors de Llosa de Ranes i Alginet a través dels quals s'emet TV3 al País Valencià. Això deixa en evidència el pacte que va permetre que Canal 9, la televisió valenciana arribés a Catalunya a través de la TDT. Mentre aquí podem veure Canal 9 al País Valencià tanquen els repetidors. . Demano a la Generalitat de Catalunya que impedeixi les emissions de Canal 9 fins que la Generalitat Valenciana compleixi la seva part de l'acord pel qual Canal 9 es pot veure a Catalunya i TV3 s'hauria de poder veure a València. I no veig que els senyors de C's surtin a tirar-li pedres al govern valencià. El més greu és que no és la primera vegada que la Generalitat valenciana del senyor Camps tanca repetidors propietat d'ACPV. Tot i que és d'agrair que no els hagin fet volar.

La Generalidad Valenciana ha cerrado los repetidores de Llosa de Ranes y Alginet a través de los cuales se emite TV3 en el País Valenciano. Eso deja en evidencia el pacto que permitió que Canal 9, la televisión valenciana llegase a Catalunya a través de la TDT. Mientras aquí podemos ver Canal 9 en el País Valenciano cierran los repetidores. . Pido a la Generalitat de Catalunya que impida las emisiones de Canal 9 hasta que la Generalitat Valenciana cumpla su parte del acuerdo por el que Canal 9 se puede ver en Catalunya y TV3 se debería poder ver en Valencia. Y no veo que los señores de C s salgan a tirarle piedras al gobierno valenciano. Lo más grave es que no es la primera vez que la Generalitat valenciana del señor Camps cierra repetidores propiedad de ACPV. Aunque es de agradecer que no los hagan hecho volar.