14 de nov. 2008

Notícies sobre l'aplicació de la llei de la memòria històrica

ABC denuncia el Govern espanyol per finançar l'obertura de les fosses del franquisme
El diari monarquicofeixista ABC denuncia en les seves pàgines que el Govern gasti diners en el tema de les fosses. Quina pocavergonya que té el pamflet ultra aquest. Si les coses s'haguessin fet be fa 30 anys ara no hauriem de pagar tots els costos de les exhumacions, només ho haurien de pagar aquells que en van ser responsables dels crims però com que l'actual Estat espanyol és una continuació de l'Estat franquista això implica que tots haguem de pagar mitjançant els nostres impostos la investigació d'uns crims duts a terme per un Estat que encara continua infestat de feixistes. A l'ABC caldria dir-li que molts preferim que una part dels nostres impostos serveixin per rehabilitar la memòria i tornar les restes a les seves famílies de totes aquelles persones assassinades per l'infame règim que va governar Espanya durant 40 anys assassinant a milers de persones des del primer dia a l'últim de l'existència d'un règim al qual el diari ABC va donar suport llavors i defensa ara.
ABC denuncia el Gobierno español por financiar la apertura de las fosas del franquismo
El diario monarquicofascista ABC denuncia en sus páginas que el Gobierno gaste dineros en le tema de las fosas. Que poca vergüenza que tiene el panfleto ultra este. Si las cosas se hubiesen hecho bien hace 30 años ahora no tendríamos que pagar todos los costes de las exhumaciones, solo lo tendrían que pagar aquellos que fueron responsables de los crímenes pero como que el actual Estado español es una continuación del Estado franquista eso implica que a todos tengamos que pagar mediante nuestros impuestos la investigación de unos crímenes llevados a cabo por un Estado que aún continúa infestado de fascistas. Al ABC hay que decirle que muchos preferimos que una parte de nuestros impuestos sirvan por rehabilitar la memoria y regresar los restos a sus familias de todas aquellas personas asesinadas por el infame régimen que gobernó España durante 40 años asesinando a miles de personas desde el primer día al último de la existencia de un régimen al que el diario ABC dio apoyo entonces y lo defiende ahora.

Lleida enderroca un monument franquista
La Paeria ha fet desmantellar la Creu dels Caiguts, un dels últims monuments franquistes de la ciutat que es trobava a la Plaça Cervantes que serà remodelada. Previament a l'enderroc va haver de retirar-se un niu de cigonyes que va ser traslladat a un altre punt de la ciutat. En el cim del monument van trobar-se monedes de l'any 1969, any en què va ser inaugurat, exemplars dels dos diaris locals i una medalla religiosa. L'alcalde de ha dit que encara queda un escut franquista que roman a la caserna de Gardeny.que ara acull el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari. En breu es tractarà el tema de la retirada de la medalla d'or de la ciutat. a Franco - ja trigen -, ERC ha demanat que agilitzi la retirada d'aquesta medalla.
Lleida derriba un monumento franquista
La Paeria ha hecho desmantelar la Cruz de los Caídos, un de los últimos monumentos franquistas de la ciudad que se encontraba en la Plaça Cervantes que será remodelada. Previamente als cascotes hubo de retirarse un nido de cigüeñas que fue trasladado a otro punto de la ciudad. En el culmen del monumento encontraron monedas del año 1969, año en el que fue inaugurado, ejemplares de los dos diarios locales y una medalla religiosa. El alcalde de Lleida ha dicho que aún queda un escudo franquista que permanece al cuartel de Gardeny.que ahora acoge el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario. En breve se tratará le tema de la retirada de la medalla de oro de la ciudad. a Franco - ya tardan -, ERC ha pedido que agilice la retirada de esta medalla.