24 de nov. 2008

Prohibeixen el ioga / Prohíben el yoga

Prohibeixen el ioga

El Consell de Fàtues de Malàisia ha prohibit el ioga perquè segons ells pot corrompre els musulmans per contenir elements propis de l'espiritualitat hindú. Segons el director d'aquest Consell, Abdul S. Husin "el ioga és inapropiat; pot destruir la fe d'un musulmà".

Prohíben el yoga

El Consejo de Fatuas de Malasia ha prohibido el yoga porque según ellos bote corromper los musulmanes por contener elementos propios de la espiritualidad hindú. Según el director de este Consejo, Abdul S. Husin "el yoga es inapropiado; bote destruir la fe de un musulmán".