7 de nov. 2008

Catalunya vs. Espanya

Condemnats per cremar les fotos del rei
Roura i Stern han estat condemnats per la crema de les fotos del rei d'Espanya. Pel mateix delicte fa pocs dies 16 encausats van estar absolts. Amb això el que podem apreciar és que ni hi ha una doctrina comú i que la justícia actua una mica en funció de qui sigui el jutge. Per començar ni Roure ni Stern haurien d'haver estat jutjats mai, i encara menys per l'Audiència Nacional.

Condenados por quemar las fotos del rey

Roura y Stern han sido condenados por la crema de las fotos del rey de España. por el mismo delito hace pocos días 16 encausados estuvieron absueltos. Con eso el que podemos apreciar es que ni hay una doctrina común y que la justicia actúa algo en función de quien sea el juez. Para empezar ni Roura ni Stern deberían haber sido juzgados nunca, y aún menos por la Audiencia Nacional.


És l'economia, carallots

Tant ABC com el seu clònic La Raó critiquen que s'hagi augmentat el pressupost de la Generalitat en la creació d'aquestes "ambaixades". És en temps de crisi que la inversió pública ha d'augmentar per revitalitzar l'economia. Això ho va entendre Roosevelt que va fer sortir els Estats Units de la crisi del 29 amb una impressionant política d'inversió pública, especialment en la construcció de grans obres públiques. També es pot invertir en altres terrenys. Però parlo d'obres útils, no de construir camps de golf i Marines d'Or com feia el PP i que ara ja veiem com estan. Parlo d'infraestructures públiques de gran abast que beneficiin a tots els ciutadans, millorar les que tenim i fer en el cas de Catalunya una reconversió del teixit industrial.

Es la economía, atontados

Tanto ABC como su clónico La Razón critican que se haya aumentado el resupuesto de la Generalitat en la creación de estas "embajadas". Es en tiempo de crisis que la inversión pública debe aumentar por revitalizar la economía. Eso lo entendió Roosevelt que hizo salir los Estados Unidos de la crisis del 29 con una impresionando política de inversión pública, especialmente en la construcción de grandes obras públicas. También se puede invertir en otros terrenos. Pero hablo de obras útiles, no de construir campos de golf y Marinas d'Or como hacía el PP y que ahora ya vemos como están. Hablo de infraestructuras públicas de gran alcance que beneficien a todos los ciudadanos, mejorar las que tenemos y hacer en el caso de Catalunya una reconversión del tejido industrial.


La FEB es queda els diners de la FCH

La Federació Catalana de handbol ha trencat relacions amb la Federación Española de Balonmano davant la negativa d'aquesta a entregar els diners que corresponen a la federació catalana en revenja per la negativa dels catalans a donar suport a l'actual president.

La FEB se queda el dinero de la FCH
La Federación Catalana de balonmano ha roto relaciones con la Federación Española de Balonmano ante la negativa de esta a entregar el dinero que corresponden a la federación catalana en revancha por la negativa de los catalanes a dar apoyo al actual presidente.