28 de nov. 2008

La feina mal feta...

La feina mal feta... sembla la norma habitual

Si fa un any el túnel de l'AVE de Barcelona era notícia degut a les esquerdes que es detectaven i al posterior enfonsament de l'andana de la via convencional i els danys al túnel de FGC que hi passava per a sota, a més de les esquerdes que apareixien en edificis situats a vint metres, ara sembla que el problema de les esquerdes les tenen uns edificis de Girona situats a sobre del túnel que estan construint. Considerant els precedents preocupa molt la construcció del túnel que ha de creuar Barcelona per unir Sants amb la futura estació de la Sagrera. Sembla que la falta de qualificació dels treballadors - és més barat tenir treballadors no qualificats - i la falta de supervisió fa que es produeixin esquerdes o com en el cas de les obres del metro de Sevilla on un quiosc de premsa ha acabat en el subsol quan el terra s'ha enfonsat. Ha anat de molt poc que no es produís una desgràcia però per sort la mestressa del quiosc ha pogut sortir quan ha notat que tot començava a tremolar i ha sortit amb el temps just de veure com la terra es cruspia el seu mitjà de guanyar-se la vida. Una foto a La Vanguardia - secció cartes dels lectors - ens mostra uns operaris de Sevilla posant uns pivots per tancar un troç de la vorera sense adonar-se que deixaven tancada en aquest espai la seva furgoneta.

El trabajo mal hecho... parece la norma habitual
Si hace un año el túnel del AVE de Barcelona era noticia debido a las grietas que se detectaban, al posterior hundimiento del andén de la vía convencional y los daños al túnel de FGC que pasaba para bajo, además de las grietas que aparecían en edificios situados a veinte metros, ahora parece que el problema de las grietas las tienen unos edificios de Gerona situados encima del túnel que están construyendo. Considerando los precedentes preocupa mucho la construcción del túnel que debe cruzar Barcelona para unir Sants con la futura estación de la Sagrera. Parece que la falta de cualificación de los trabajadores - es más barato tener trabajadores no cualificados - y la falta de supervisión hace que se produzcan grietas o como en el caso de las obras del metro de Sevilla donde un quiosco de prensa ha acabado en la subsuelo cuando la tierra se ha hundido. Ha ido de muy poco que no se produjese una desgracia pero por suerte la dueña del quiosco ha podido salir cuando ha notado que todo empezaba a temblar y ha salido con el tiempo justo de ver como la tierra se tragaba su medio de ganarse la vida. Una foto en La Vanguardia - sección cartas de los lectores - nos muestra unos operarios de Sevilla poniendo unos pivotes por cerrar un trozo de la acera sin percatarse que dejaban cerrada en este espacio su furgoneta.