30 de nov. 2008

Sacyr

Sacyr (I)
Sacyr està en crisi i per no haver de plegar es veu en l'obligació de vendre la seva part de Repsol. I aquí ve el problema ja que a ningú li fa gràcia que part de Repsol acabi en mans de Lukoil. Però hi ha un tema en que molta gent no ha pensat. Si Sacyr s'enfonsa poden quedar paralitzades una part important de les obres públiques, concretament les de l'AVE, tot i que no són les úniques.
Sacyr (I)
Sacyr está en crisis y para no tener que cerrar se ve en la obligación de vender su parte de Repsol. Y aquí viene el problema ya que a nadie le hace gracia que parte de Repsol acabé en manos de Lukoil. Pero hay un tema en que mucha gente no ha pensado. Si Sacyr se hunde pueden quedar paralizadas una parte importante de las obras públicas, concretamente las del AVE, aunque no son las únicas.
Sacyr (II)
Sacyr es ven la seva participació de Repsol i el pretendent no agrada a ningú. Les empresses russes no destaquen per tenir uns comportaments gaire honrats i tot i que diuen que és una empresa privada, se sap que a Rússia cap empresa actua si no té el permís del Kremlin. Però també s'ha convertit en un tema més amb el que un Rajoy en hores baixes - diria subterrànies - pretén fer soroll d'una manera molt hipòcrita. El PP que és partidari de la lliure empresa o del proteccionisme a ultrança segons creuen que els anirà electoralment i quins interessos econòmics tinguin, són capaços d'arribar a l'absurd d'invocar que no volen que una empresa sigui comprada per una empresa catalana al crit de "antes alemana que catalana" i "no volem que Endesa es vengui a una empresa estrangera" en referència a Gas Natural (catalana) mentre l'inefable Pizarro (ministre d'Indústria interruptus) negociava la venda d'Endesa a E.on amb viatges setmanals a Düsseldorf. I per més inri va acabar en mans d'una multinacional italiana. El PP va fer una mica de soroll però crec que fins i tot ells s'adonaven que s'havien retratat. Ara protesten contra la pretensió de Lukoil d'adquirir Sacyr. Demanen que el govern intervingui i ho impedeixi. Demanaria als senyors del PP que decideixin si el que volen es mercat lliure o proteccionisme. O és que el que volen és ser ells els que decideixin sobre el mercat?.
Sacyr (II)
Sacyr se vende su participación de Repsol y el pretendiente no gusta a nadie. Las empresas rusas no destacan por tener unos comportamientos muy honrados y aunque dicen que es una empresa privada, se sabe que en Rusia ninguna empresa actúa si no tiene el permiso del Kremlin. Pero también se ha convertido en un tema más con el que un Rajoy en horas bajas - diría subterráneas - pretende hacer ruido de una manera muy hipócrita. El PP que es partidario de la libre empresa o del proteccionismo a ultranza según creen que les irá electoralmente y que intereses económicos tengan, son capaces de llegar al absurdo de invocar que no quieren que una empresa sea comprada por una empresa catalana al grito de "antes alemana que catalana" y "no queremos que Endesa se venda en una empresa extranjera" en referencia a Gas Natural (catalana) mientras el inefable Pizarro (ministro de Industria interruptus) negociaba la venta de Endesa a E.on con viajes semanales a Düsseldorf. Y para más inri acabó en manos de una multinacional italiana. El PP hizo un poco de ruido pero creo que incluso ellos se percataban que se habían retratado. Ahora protestan contra la pretensión de Lukoil de adquirir Sacyr. Piden que el gobierno intervenga y lo impida. Pediría a los señores del PP que decidan si lo que quieren es mercado libre o proteccionismo. ¿O es que lo que quieren es ser ellos los que decidan sobre el mercado?.