7 d’oct. 2012

“Els catalans també vam matar Jesús”, segons Armas Marcelo

“Els catalans també vam matar Jesús”, segons Armas Marcelo
(Quelcom falla quan s’arriben a dir aquests disbarats) 

L’escriptor i periodista Juancho Armas Marcelo en el seu article “Un duelo extraterrestre” publicat al libel El Mundo, dirigit pel pseudoperiodista Pedrojota Ramírez, arriba a afirmar sense que se li caigui la cara de vergonya que els catalans van matar a Jesucrist. Els arguments d’Armas Marcelo afirmen que els legionaris romans que acompanyaven a Ponç Pilat, i el mateix Ponç Pilat, procedien de Tàrraco, i per això, segons el periodista, eren catalans és un disbarat. No se sap res dels orígens de Ponç Pilat, ni tampoc de com va acabar, però sembla poc probable que Pilat hagués estat prefecte de Tarraco, encara menys que hagués estat destinat des de Tarraco fins a Judea, ni tampoc que els soldats que l’acompanyaven durant el seu mandat fossin originaris de Tàrraco.

Llegiu el paràgraf de Juancho Armas Marcelo, “Un duelo extraterrestre”, El Mundo: “No hi ha diners, però el català des dels anys de Pilat sap que els símbols són cabdals per al triomf. Cito a Pilat perquè era el governador de Tàrraco en temps de Crist. L'home, contra la seva voluntat, va ser destinat per l'Imperi a Judea (o Palestina, com vostès vulguin) i es va portar de Catalunya - també per ordre de l'Imperi romà - la seva guàrdia pretoriana (de catalans) i un parell de legions de lleva obligatòria. En recalar a Jerusalem, es va trobar amb aquell ésser superior, Jesús, fill de Josep, que deia ser Fill de Déu i amb el Sanedrí jueu. Treguin conclusions de qui o qui va matar o matar a Crist. I qui va donar la llançada final al costat del Mestre. Al final es van jugar la túnica de Jesús als daus, en aquella pel·lícula protagonitzada per Victor Mature titulada exactament La túnica sagrada. Més conclusions: «La pela és la pela», encara que sigui del Fill de Déu, i l'euro no anava a ser menys.”

No havent a Espanya una comunitat jueva fàcilment identificable l’espanyolisme més caspós i recalcitrant adapta els vells arguments antisemites als (relativament) “nous” arguments de la (vella) catalanofòbia però Armas Marcelo sembla haver perdut tot el poc senderi que li pogués quedar.

La cita que fa Armas Marcelo de Ponç Pilat pertany a uns documents atribuïts al prefecte romà que eren una falsificació.

 

 

 

 

 

"Los catalanes también matamos a Jesús", según Armas Marcelo
(Algo falla cuando se llegan a decir estos disparates)


El escritor y periodista Juancho Armas Marcelo en su artículo "Un dueloextraterrestre" publicado en libelo El Mundo, dirigido por pseudoperiodista Pedrojota Ramírez, llega a afirmar sin que se le caiga la cara de vergüenza que los catalanes mataron a Jesucristo. Los argumentos de Armas Marcelo afirman que los legionarios romanos que acompañaban a Poncio Pilato, y el mismo Poncio Pilato, procedían de Tarraco, y por ello, según el periodista, eran catalanes es un disparate. No se sabe nada de los orígenes de Poncio Pilato, ni tampoco de cómo terminó, pero parece poco probable que Pilato hubiera sido prefecto de Tarraco, aunque menos que hubiera sido destinado desde Tarraco hasta Judea, ni tampoco que los soldados que lo acompañaban durante su mandato fueran originarios de Tarraco.
Lea el párrafo de Juancho Armas Marcelo, "Un duelo extraterrestre", El Mundo: "No hay dinero, pero el catalán desde los años de Pilato sabe que los símbolos son fundamentales para el triunfo. Cito a Pilato porque era el gobernador de Tarraco en tiempos de Cristo. El hombre, contra su voluntad, fue destinado por el Imperio en Judea (o Palestina, como ustedes quieran) y se llevó de Cataluña - también por orden del Imperio Romano - su guardia pretoriana (de catalanes) y un par de legiones de leva obligatoria. En recalar en Jerusalén, se encontró con aquel ser superior, Jesús, hijo de José, que decía ser Hijo de Dios y con el Sanedrín judío. Saquen conclusiones de quien o quienes mató o matar a Cristo. Y quien dio la lanzada final junto al Maestro. Al final se jugaron la túnica de Jesús a los dados, en aquella película protagonizada por Victor Mature titulada exactamente La túnica sagrada. Más conclusiones: «La pela es la pela", aunque sea del Hijo de Dios, y el euro no iba a ser menos."
No habiendo en España una comunidad judía fácilmente identificable el españolismo más casposo y recalcitrante adapta los viejos argumentos antisemitas en los (relativamente) "nuevos" argumentos de la (vieja) catalanofobia pero Armas Marcelo parece haber perdido todo lo poco seso que le pudiera quedar.

La cita que hace Armas Marcelo de Poncio Pilato pertenece a unos documentos atribuidos al prefecto romano que eran una falsificación.