17 de set. 2012

No han entès res

No han entès res 

No han entès res ni ho volen entendre. La senyora Sánchez Camacho, presidenta del PP a Catalunya, es queixava que TV3 i Catalunya Ràdio informés sobre la manifestació de la Diada, on un milió i mig de persones van manifestar-se per demanar amb un sol crit i sense embuts la independència, i la senyora Sánchez Camacho volia que no es parlés de l’assumpte, no fos que algú acabés assabentant-se que a Catalunya la gent està farta d’Espanya i vol la independència. La senyora Sánchez Camacho hauria preferit que TV3 i Catalunya Ràdio només haguessin parlat de la manifestació als telenotícies el minut 20 i com si d’un breu als diaris es tractés, és a dir, que TV3 fes el que va fer TVE, una cadena pública al servei del PP que va informar molt breument sobre la manifestació massiva de la Diada el minut 20 de l’informatiu, com si no hagués passat res a Barcelona.

El cap de la senyora Sánchez Camacho, Mariano “Wally” Rajoy va fer un paper encara més galdós que la seva subordinada a les “colònies”, si mentre s’anunciava que la manifestació seria massiva i que el crit seria “independència”, ell el dia abans de la manifestació va declarar que no volia “embolics” ni “algaravia”. Una algaravia és una cridòria confusa, i dimarts no hi va haver a Barcelona cap cridòria confusa, va ser un crit ben clar que demanava la independència. El senyor Rajoy, però, no va tenir prou fent un paper tan galdós el dia abans de la manifestació, el dia després d’aquesta manifestació el seu paper encara va ser més galdós perquè va sortir fugint per la porta del darrera del Congrés dels Diputats per no haver de respondre preguntes de la premsa.

“Wally” Rajoy, encara que no ho vol veure, sap que ell té tots els números de la rifa per haver de signar la ruptura, ell que representa un partit que parla molt de la unitat i la indivisibilitat de la Nació espanyola haurà de ser qui sancioni que la “Nació espanyola” perd la seva colònia més important, Catalunya, i que la presumpta indivisibilitat de la Nació espanyola és un bluf.

A Can PSC continuen marejant la perdiu i buscant un federalista a Espanya. Van convidar a la Festa de la Rosa al secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Adverteixen PSC i PSOE, Pere Navarro i Alfredo Pérez Rubalcaba que s’oposaran a la independència. Aquest va dir que accepta revisar la proposta de Mas per tal d’evitar la ruptura. Després d’anys d’incompliments dels acords ofereixen revisar les propostes de Mas – pacte fiscal, per exemple – per tal d’evitar la ruptura entre Catalunya i Espanya?. Ara és massa tard, senyor Rubalcaba, massa tard. Vostès els polítics espanyols no són gent de fiar, no tenen paraula, i ja és massa tard. Pere Navarro, líder del PSC, segueix buscant federalistes a Espanya, però continua sense trobar-los, i tampoc els troba al PSOE, un partit que és jacobí, però Navarro no vol adonar-se d’aquest fet. Difícilment et pots federar amb qui vol que t’uneixis i et sotmetis.

Ha arribat l’hora de la rauxa, d’una rauxa ben controlada, perquè els seny o la por ens ha fet semblar covards, i per això Espanya no respecta Catalunya, no l’ha respectat mai, però de fet, no és que no ens respectin, ens temen, però són tan curts d’enteniment que es pensen que tot s’arregla amb les amenaces i, si s’escau amb la força de les armes. La premsa espanyola, lluny de baixar el to l’han endurit, han endurit les amenaces, les calúmnies, els insults, ells que juntament amb els seus politicastres curts d’enteniment han aconseguit que aquest conflicte arribi a un punt de no retorn. Cometríem un error molt greu, seria un suïcidi com a poble que ara féssim un pas enrere, si ara renunciem a la independència serà com si ens féssim un harakiri col·lectiu.

No han entès res. Ni quan ens independitzem ho hauran entès, però llavors ja només serà el seu problema, no pas el nostre.

 
 
 
 
 
No han entendido nada 

No han entendido nada ni quieren entender. La señora Sánchez Camacho, presidenta del PP en Catalunya, se quejaba de que TV3 y Catalunya Ràdio informaran sobre la manifestación de la Diada, donde un millón y medio de personas se manifestaron para pedir con un solo grito y sin tapujos la independencia, y la señora Sánchez Camacho quería que no se hablara del asunto, no fuera que alguien acabara enterándose que en Catalunya la gente está harta de España y quiere la independencia. La señora Sánchez Camacho habría preferido que TV3 y Catalunya Ràdio sólo hubieran hablado de la manifestación en los telediarios el minuto 20 y como si de un breve en los periódicos se tratara, es decir, que TV3 hiciera lo que hizo TVE, una cadena pública al servicio del PP que informó muy brevemente sobre la manifestación masiva de la Diada el minuto 20 del informativo, como si no hubiera pasado nada en Barcelona.

El jefe de la señora Sánchez Camacho, Mariano "Wally" Rajoy hizo un papel aún más penoso que su subordinada en las "colonias", si mientras se anunciaba que la manifestación sería masiva y que el grito sería "independencia", él el día antes de la manifestación declaró que no quería "líos" ni "algarabía". Una algarabía es un griterío confuso, y el martes no hubo en Barcelona ningún griterío confuso, fue un grito claro que pedía la independencia. El señor Rajoy, sin embargo, no tuvo suficiente haciendo un papel tan penoso el día antes de la manifestación, el día después de esta manifestación su papel fue aún más penoso porque salió huyendo por la puerta trasera del Congreso para no tener que responder preguntas de la prensa.

"Wally" Rajoy, aunque no lo quiere ver, sabe que él tiene todos los números de la rifa para tener que firmar la ruptura, él que representa un partido que habla mucho de la unidad y la indivisibilidad de la Nación española deberá ser quien sancione que la "Nación española" pierde su colonia más importante, Catalunya, y que la presunta indivisibilidad de la Nación española es un bluf.

En Can PSC continúan mareando la perdiz y buscando un federalista en España. Invitaron a la Fiesta de la Rosa al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Advierten PSC y PSOE, Pere Navarro y Alfredo Pérez Rubalcaba, que se opondrán a la independencia. Este dijo que acepta revisar la propuesta de Mas para evitar la ruptura. ¿Después de años de incumplimientos de los acuerdos ofrecen revisar las propuestas de Mas - pacto fiscal, por ejemplo - para evitar la ruptura entre Catalunya y España?. Ahora es demasiado tarde, señor Rubalcaba, demasiado tarde. Ustedes los políticos españoles no son gente de fiar, no tienen palabra, y ya es demasiado tarde. Pere Navarro, líder del PSC, sigue buscando federalistas en España, pero sigue sin encontrarlos, y tampoco los encuentra en el PSOE, un partido que es jacobino, pero Navarro no quiere darse cuenta de este hecho. Difícilmente te puedes federar con quien quiere que te unas y te sometas.

Ha llegado la hora del arrebato, de un arrebato bien controlado, porque la cordura o el miedo nos ha hecho parecer cobardes, y por eso España no respeta Catalunya, no la ha respetado nunca, pero de hecho, no es que no nos respeten, nos temen, pero son tan cortos de entendimiento que creen que todo se arregla con las amenazas y, en su caso con la fuerza de las armas. La prensa española, lejos de bajar el tono lo han endurecido, han endurecido las amenazas, las calumnias, los insultos, ellos que junto con sus politicastros cortos de entendimiento han conseguido que este conflicto llegue a un punto de no retorno. Cometeríamos un error muy grave, sería un suicidio como pueblo que ahora diéramos un paso atrás, si ahora renunciamos a la independencia será como si nos hiciéramos un harakiri colectivo.

No han entendido nada. Ni cuando nos independicemos lo habrán entendido, pero entonces ya sólo será su problema, no el nuestro.