29 de set. 2012

El Parlament aprova moció en favor del referèndum

El Parlament aprova moció en favor del referèndum 

El Parlament de Catalunya ha aprovat la moció a favor que el govern sorgit de les eleccions que s’han de celebrar el 25 de novembre convoqui un referèndum per decidir sobre la independència. La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de 84 dels 131 diputats presents al Parlament.

CiU, ICV, ERC, Solidaritat i Joan Laporta van votar afirmativament mentre que els dos partits espanyolistes PP i C’s van votar en contra, el PSC va abstenir-se, exceptuant Ernest Maragall que també va votar a favor de la moció desmarcant-se de la opció del seu partit.

El govern espanyol emparant-se en la sacrosanta Constitució espanyola ha advertit que el Tribunal Constitucional anul·larà la convocatòria del referèndum quan el govern espanyol li demani, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría ha advertit que la celebració de la consulta requereix que l’Estat ho autoritzi i que com què, segons ella, afecta al conjunt dels espanyols “a tots (els espanyols) ens competeix decidir sobre la organització territorial”.

La democràcia espanyola és una ficció, i ho és perquè el partit que governa Espanya amb una majoria absolutista és l’hereu de l’anterior règim. La Transició espanyola va impedir que les institucions fossin depurades ideològicament dels elements de l’anterior règim. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría (Partit Popular), emparada en la Constitució espanyola, indica que l’Estat recorrerà al braç togat del PP, el Tribunal Constitucional per tal que anul·li el referèndum, però per si de cas el seu company de partit, eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu, Alejo Vidal-Quadras recomana donar un cop d’Estat que dissolgui el Parlament i la Generalitat de Catalunya. 

 

 

El Parlamento aprueba moción en favor del referéndum 

El Parlamento de Catalunya ha aprobado la moción a favor de que el gobierno surgido de las elecciones que se celebrarán el 25 de noviembre convoque un referéndum para decidir sobre la independencia. La moción se ha aprobado con el voto favorable de 84 de los 131 diputados presentes en el Parlamento.

CiU, ICV, ERC, Solidaritat y Joan Laporta votaron afirmativamente mientras que los dos partidos españolistas PP y C 's votaron en contra, el PSC se abstuvo, exceptuando Ernest Maragall que también votó a favor de la moción desmarcándose de la opción de su partido.

El gobierno español amparándose en la sacrosanta Constitución española ha advertido que el Tribunal Constitucional anulará la convocatoria del referéndum cuando el gobierno español le pida, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido que la celebración de la consulta requiere que el Estado lo autorice y que como el que, según ella, afecta al conjunto de los españoles "a todos (los españoles) nos compete decidir sobre la organización territorial".

La democracia española es una ficción, y lo es porque el partido que gobierna España con una mayoría absolutista es el heredero del anterior régimen. La Transición española impidió que las instituciones fueran depuradas ideológicamente de los elementos del anterior régimen. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), amparada en la Constitución española, indica que el Estado recurrirá al brazo togado del PP, el Tribunal Constitucional para que anule el referéndum, pero por si acaso su compañero de partido, eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras recomienda dar un golpe de Estado que disuelva el Parlamento y la Generalitat de Catalunya.

5 comentaris:

Patric ha dit...

Me parece bien que hayan ganado el referéndum por una buena mayoría..es un paso pero yo me pregunto como pueden aprobar algo que deberá hacer un gobierno que todavía no ha elegido
están tan seguros que el nuevo gobierno será pro independencia..? Me imagino que la propaganda para elegir el nuevo gobierno de Catalunya en noviembre llevará consigo la idea de la independencia, creo que eso puede hacer variar los resultados de la elección ya sea a favor o en contra de la independencia..

Patric ha dit...

Me parece bien que hayan ganado el referéndum por una buena mayoría..es un paso pero yo me pregunto como pueden aprobar algo que deberá hacer un gobierno que todavía no ha elegido
están tan seguros que el nuevo gobierno será pro independencia..? Me imagino que la propaganda para elegir el nuevo gobierno de Catalunya en noviembre llevará consigo la idea de la independencia, creo que eso puede hacer variar los resultados de la elección ya sea a favor o en contra de la independencia..

Jaume C. i B. ha dit...

La moción aprobada obliga al próximo gobierno que salga de las próximas elecciones, que a no ser que suceda algo fuera de lo normal - un golpe de Estado, por ejemplo - a celebrar un referéndum duranta la próxima legislatura.

Patric ha dit...

De acuerdo, pero me cuesta aceptar que un gobierno pueda obligar al próximo gobierno a hacer algo. Acepto que que existe alguna continuidad en los gobiernos, especialmente en el primer presupuesto del próximo gobierno que lo hace el gobierno anterior, pero a veces cambia de tal manera la ideología que no es posible obligarlos a hacer o no hacer algo contrario a lo que ellos y la mayoría, en un momento dado quieren o no quieren..

Jaume C. i B. ha dit...

Es una moción aprobada por el Parlament, no por el Govern.