18 de set. 2012

Això és la independència, estúpids - (Carta oberta als necis governants de l’Estat espanyol)

Això és la independència, estúpids
(Carta oberta als necis governants de l’Estat espanyol)

Foto: Jaume Cusó. 11/09/2012. Senyera a la Ronda Sant Pere (Barcelona) al matí.

Continuen sense entendre-ho, veritat?. No han entès el crit d’un milió i mig de persones i no ho entendran mai, i el crit que vam fer dimarts els que hi vam ser a la manifestació era ben clar: “In-de-pèn-den-ci-a”. Ni els seus tancs ni la seva Constitució ni les seves amenaces ens fan por, i els seus insults ens provoquen repugnància, ans al contrari, a mi em confirmen que ens cal independitzar-nos de vostès perquè sabem que vostès no canviaran, no poden, ni saben, ni volen.

Han estat advertits sovint que no es pot humiliar un poble i esperar que no passi res, i vostès han seguit atacant la nostra dignitat. Els diaris catalans van publicar una editorial conjunta “La dignitat de Catalunyaadvertint-los del que podia passar si vostès continuaven humiliant els catalans, i vostès van pensar que allò no tenia res a veure amb vostès. No els va sorprendre que diaris i altres mitjans de comunicació del nostre país molt diversos ideològicament parlant fossin capaços de consensuar un mateix text?. Repeteixo, diaris i mitjans de comunicació molt diversos van decidir consensuar un text que van publicar tots. No, no ho van entendre, mai han entès res.

I se’ls ha continuat advertint que s’estava obrint una escletxa entre Catalunya i Espanya, l’expresident Montilla en deia “desafecció, i vostès, necis i estúpids com són no van fer cas.

Doncs bé, senyors polítics espanyols i corifeus mediàtics afins, s’ha acabat el bròquil, the bròquil is over, que deia una de les pancartes de la manifestació de la Diada, això s’ha acabat.

El dia 11 de setembre de 2012 va iniciar-se el compte enrere cap a la independència.

Jaume Cusó
(Barcelona)
 

Enllaç: Això és la independència, estúpids (Vaig publicar aquest article a El Diari Gran del Sobiranisme ahir 17 de setembre de 2012)
 

Esto es la independencia, estúpidos
(Carta abierta a los necios gobernantes de España)


Foto: Jaume Cusó. 11/09/2012. Senyera en la Ronda Sant Pere (Barcelona) por la mañana.

Siguen sin entenderlo, ¿verdad?. No han entendido el grito de un millón y medio de personas y no lo entenderán nunca, y el grito que hicimos martes los que estuvimos en la manifestación era bien claro: "In-de-pende-den-ci-a ". Ni sus tanques ni su Constitución ni sus amenazas nos dan miedo, y sus insultos nos provocan repugnancia, al contrario, a mí me confirman que necesitamos independizarnos de ustedes porque sabemos que ustedes no cambiarán, no pueden, ni saben, ni quieren.

Han sido advertidos menudo que no se puede humillar un pueblo y esperar que no pase nada, y ustedes han seguido atacando nuestra dignidad. Los diarios catalanes publicaron una editorial conjunta "La dignidad de Catalunya" advirtiéndoles de lo que podía pasar si ustedes continuaban humillante los catalanes, y ustedes pensaron que aquello no tenía nada que ver con ustedes. No les sorprendió que periódicos y otros medios de comunicación de nuestro país muy diversos ideológicamente hablando fueran capaces de consensuar un mismo texto?. Repito, periódicos y medios de comunicación muy diversos decidieron consensuar un texto que publicaron todos. No, no lo entendieron, nunca han entendido nada.

Y se les ha seguido advirtiendo que se estaba abriendo una brecha entre Cataluña y España, el ex Montilla llamaba "desafección" (), y ustedes, necios y estúpidos como son no hicieron caso.

Pues bien, señores políticos españoles y corifeos mediáticos afines, se ha acabado el brócoli, the brócoli is over, que decía una de las pancartas de la manifestación de la Diada, esto se ha acabado.

El día 11 de septiembre de 2012 se inició la cuenta atrás hacia la independencia.

Jaume Cusó
(Barcelona)