13 de set. 2012

LA LLIBERTAT NO ÉS NEGOCIABLE

LA LLIBERTAT NO ÉS NEGOCIABLE
(1.500.000 de veus demanant la independència) 

Segons la Guàrdia Urbana 1.500.000 de catalans van manifestar-se ahir per la independència sota el lema “Catalunya, un Estat d’Europa”. Va ser una manifestació declaradament independentista. Catalans vinguts d’arreu del país i barcelonins, de totes les edats i condició social, de tots els partits units per un propòsit, demanar la independència. Els catalans volem que Catalunya, el nostre país, sigui un nou Estat, un nou Estat d’Europa i del món.

La gent ja no està pel pacte fiscal ni per acords de cap mena amb el Regne d’Espanya, ja no vol acords amb un Estat que ens espolia, ens roba, incompleix els acords signats i ens pren el pèl i els diners.

El nostre govern ha de posar en marxa el procés de secessió sota l’empara de Nacions Unides i de la Unió Europea. Deixem de perdre el temps amb negociacions inútils com la del pacte fiscal, Estatuts esquarterats pel Tribunal Constitucional.

Deixi de perdre el temps, president Mas, aquest país té presa perquè lluita per la seva supervivència econòmica i cultural contra un Estat que la ofega econòmicament i vol matar la seva llengua i la seva cultura. Ja li han donat massa oportunitats a Espanya i no tenen remei, són com l’escorpí de la faula de l’escorpí i la tortuga, la naturalesa d’aquest escorpí que és Espanya és matar-ho tot encara que això suposi la seva pròpia mort.

No podem seguir en un Estat on, fins i tot els presumptes demòcrates creuen que és necessari bombardejar Barcelona cada 50 anys, llegeixi’s Azaña o Peces Barba, si els demòcrates espanyols desitgen això fa feredat pensar el que ens voldrien fer els que no són demòcrates, i d’aquest n’hi ha més que dels altres.

No ens creguem els cants de sirena de Pere Navarro i el seu federalisme, un federalisme impossible perquè a Espanya no n’hi ha federalistes.

No tinguem por de les amenaces de coronels – Alamán - i generals – Mena - colpistes, això a l’Europa occidental actual seria el major error que cometria l’Estat espanyol, serien el Regne d’Espanya els que rebria una puntada de peu al cul que els faria fora de totes les organitzacions internacionals si caigués una sola bomba espanyola en territori català, i ells ho saben.

Els nostres representants polítics i el nostre govern tenen la oportunitat de formar part de la Història o que la Història els passi pel damunt i s’oblidi d’ells. El president de la Generalitat Artur Mas pot ser el nostre George Washington o el nostre David Ben Gurion, o acabar sent el president d’un govern regional, o encara pitjor, amb la deriva que recentralitzadora que porta el Regne d’Espanya convertir-se en l’últim president de la última Generalitat de Catalunya, i acabar sent oblidat per les generacions futures. Amb Espanya no podem negociar la nostra llibertat perquè ells ens volen esclaus, deixem-nos de perdre el temps negociant si ens perdonen la vida o no, proclamem la independència ja. 

Els catalans portem tres-cents anys fent l'imbècil. Això no vol dir que haguem de deixar de ser catalans, el que hem de fer es deixar de fer l'imbècil”. Joan Sales

El seny, si no va acompanyat d'una ferma voluntat de combat, només serveix per tapar covardies”. Francesc Macià

Cap ciutadà no és lliure, si el poble no n'és”. Josep Pallach

La llibertat no és negociable”. Pau Casals

 

Enllaç: LA LLIBERTAT NO ÉS NEGOCIABLE (He publicat aquest article també a El Diari Gran dels Sobiranisme. 12/09/2012)

 

 

 

 

LA LIBERTAD NO ES NEGOCIABLE
(1.500.000 de voces pidiendo la independencia)

Según la Guardia Urbana 1.500.000 de catalanes se manifestaron ayer por la independencia bajo el lema "Cataluña, un Estado de Europa". Fue una manifestación declaradamente independentista. Catalanes venidos de todo el país y barceloneses, de todas las edades y condición social, de todos los partidos unidos por un propósito, pedir la independencia. Los catalanes queremos que Cataluña, nuestro país, sea un nuevo Estado, un nuevo Estado de Europa y del mundo.
La gente ya no está por el pacto fiscal ni por acuerdos de ningún tipo con el Reino de España, ya no quiere acuerdos con un Estado que nos expolia, nos roba, incumple los acuerdos firmados y nos toma el pelo y el dinero.
Nuestro gobierno debe poner en marcha el proceso de secesión bajo el amparo de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Dejemos de perder el tiempo con negociaciones inútiles como la del pacto fiscal, Estatutos descuartizados por el Tribunal Constitucional.
Deje de perder el tiempo, presidente Mas, este país tiene prisa porque lucha por su supervivencia económica y cultural contra un Estado que la ahoga económicamente y quiere matar a su lengua y su cultura. Ya le han dado demasiadas oportunidades en España y no tienen remedio, son como el escorpión de la fábula del escorpión y la tortuga, la naturaleza de este escorpión que es España es matarlo aunque ello suponga su propia muerto.
No podemos seguir en un Estado donde, incluso los presuntos demócratas creen que es necesario bombardear Barcelona cada 50 años, léase Azaña o Peces Barba, si los demócratas españoles desean esto da miedo pensar lo que nos querrían hacer los que no son demócratas, y de eso (no demócratas) hay más que de los otros (demócratas).
No nos creamos los cantos de sirena de Pere Navarro y su federalismo, un federalismo imposible porque en España no hay federalistas.
No tengamos miedo de las amenazas de coroneles - Alamán - y generales - Mena - golpistas, esto en la Europa occidental actual sería el mayor error que cometería el Estado español, sería el Reino de España los que recibiría una patada en el culo que les echaría de todas las organizaciones internacionales si cayera una sola bomba española en territorio catalán, y ellos lo saben.
Nuestros representantes políticos y nuestro gobierno tienen la oportunidad de formar parte de la Historia o que la Historia les pase por encima y se olvide de ellos. El presidente de la Generalitat Artur Mas puede ser nuestro George Washington o nuestro David Ben Gurion, o terminar siendo el presidente de un gobierno regional, o aún peor, con la deriva que recentralizador que lleva el Reino de España convertirse en el último presidente de la última Generalidad de Cataluña, y terminar siendo olvidado por las generaciones futuras. Con España no podemos negociar nuestra libertad porque ellos nos quieren esclavos, dejémonos de perder el tiempo negociando si nos perdonan la vida o no, proclamemos la independencia ya.

"Los catalanes llevamos trescientos años haciendo el imbécil. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de ser catalanes, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer el imbécil". Joan Sales

"La cordura, si no va acompañada de una firme voluntad de combate, sólo sirve para tapar cobardías". Francesc Macià

"Ningún ciudadano es libre, si el pueblo no lo es". Josep Pallach
"La libertad no es negociable
". Pau Casals