22 d’ag. 2012

Pere Navarro i la Diada

Pere Navarro i la Diada 

Pere Navarro no vol l’agència tributària pròpia, no vol la independència, no vol que canviï res de l’estatus quo de la relació entre Espanya i Catalunya, i això per a Catalunya és continuar amb una situació nefasta. El primer secretari del PSC ha declarat que “si la manifestació (de l’11 de setembre, la Diada) és per a la independència el PSC no s'hi pot sumar, perquè nosaltres som un partit federalista”. Navarro és una mena d’Indiana Jons a la recerca del federalista espanyol perdut, un ésser fantàstic com el ieti, els gamusins o el monstre del Llac Ness. Navarro afirma que Catalunya ha de llançar “un gran clam en defensa de les llibertats i un millor finançament” i diu que el Govern “ha de fer el que no va fer amb el pacte fiscal i sumar el màxim de forces”. Això seria correcte si a l’altra banda hi hagués un Estat que quan arriba a un acord el compleix, però tant l’anterior Govern socialista com l’actual del PP no destaquen precisament pel compliment dels acords. La submissió del PSC al PSOE desacredita el PSC, i el senyor Navarro, actualment primer secretari del PSC és partidari d’aquesta submissió al PSOE.

Al senyor Navarro no li agrada que la pròxima Diada serveixi per reivindicar la independència, quan donades les actuals circumstàncies si volem avançar haurem de fer avançant cap a l’Estat propi perquè no es pot negociar res amb un Estat que no ha complert cap dels anteriors acords, i que es tanca en banda a negociar res. Si els anteriors acords signats han estat incomplerts reiteradament per l’Estat i no volen negociar res en el futur, només tenim una sortida. Que la prudència (o la covardia) no ens facin traïdors. Si us plau, senyor Navarro, continuï buscant el seu federalista espanyol (i si és possible que tingui paraula), si en troba algun al PSOE comuniqui’ns-ho, anirem a fer fotos a aquest ésser fantàstic.

La Diada d’aquest any ha de servir per reivindicar la independència, i val més que trenquem amb Espanya abans que Espanya ens acabi trencant Catalunya.  Els pactes, fiscals o no, es fan amb gent que té paraula, i no és el cas dels polítics espanyols, és absurd voler arribar a un pacte amb gent que no ha acomplert altres acords. Seguir intentant arribar a un acord amb Espanya és una pèrdua de temps, i tenim pressa.Pere Navarro y la Diada 

Pere Navarro no quiere la agencia tributaria propia, no quiere la independencia, no quiere que cambie nada del status quo de la relación entre España y Cataluña, y esto para Cataluña es continuar con una situación nefasta. El primer secretario del PSC ha declarado que "si la manifestación (del 11 de septiembre, la Diada) es para la independencia el PSC no se puede sumar, porque nosotros somos un partido federalista". Navarro es una especie de Indiana Jons en busca del federalista español perdido, un ser fantástico como el yeti, los gamusino o el monstruo del Lago Ness. Navarro afirma que Cataluña debe lanzar "un gran clamor en defensa de las libertades y una mejor financiación" y dice que el Gobierno "tiene que hacer lo que no hizo con el pacto fiscal y sumar el máximo de fuerzas". Esto sería correcto si al otro lado hubiera un Estado que cuando llega a un acuerdo lo cumple, pero tanto el anterior Gobierno socialista como el actual del PP no destacan precisamente por el cumplimiento de los acuerdos. La sumisión del PSC al PSOE desacredita el PSC, y el señor Navarro, actualmente primer secretario del PSC es partidario de esta sumisión al PSOE.

Al señor Navarro no le gusta que la próxima Diada sirva para reivindicar la independencia, cuando dadas las actuales circunstancias si queremos avanzar tendremos que hacer avanzando hacia el Estado propio porque no se puede negociar nada con un Estado que no ha cumplido ninguno de los anteriores acuerdos, y que se cierra en banda a negociar nada. Si los anteriores acuerdos firmados han sido incumplidos reiteradamente por el Estado y no quieren negociar nada en el futuro, sólo tenemos una salida. Que la prudencia (o la cobardía) no nos hagan traidores. Por favor, señor Navarro, continúe buscando su federalista español (y si es posible que tenga palabra), si encuentra alguno al PSOE comuníquenoslo, iremos a hacer fotos a este ser fantástico.

La Diada de este año debe servir para reivindicar la independencia, y vale más que rompamos con España antes de que España nos acabe rompiendo Cataluña. Los pactos, fiscales o no, se hacen con gente que tiene palabra, y no es el caso de los políticos españoles, es absurdo querer llegar a un pacto con gente que no ha cumplido otros acuerdos. Seguir intentando llegar a un acuerdo con España es una pérdida de tiempo, y tenemos prisa.

2 comentaris:

Josep ha dit...

Crec que ni en Pere Navarro ni els altres del PSC no son ningú. No són res. I el que els costarà ser alguna cosa. Que trist.

Salutacions

Jaume C. i B. ha dit...

El que més em crida l'atenció de Pere Navarro és la virulència de les seves declaracions.
El PSC hauria de decidir quins interessos defensa, és evident que els de Catalunya no.