6 d’ag. 2012

Rajoy-TV

Rajoy-TV 

El govern del cabdill Rajoy continua refermant el seu poder i per fer-ho li cal esclafar qualsevol dissidència i prendre el control dels mitjans de comunicació públics. El PP va prendre el control del consell d’administració de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) situant González-Echenique a la presidència de RTVE, advocat de l’Estat i membre de l’últim govern d’Aznar. El PP també va situar al capdavant dels informatius un altre home del partit, Julio Somoano, provinent de Telemadrid, això ja ens diu molt del personatge i de quina RTVE vol el PP, una Telemadrid gegant.

La periodista Ana Pastor a qui un diputat o senador del PP ja va amenaçar que seria despatxada quan el PP arribés al poder ha estat acomiadada.


14 d’octubre de 2010: Ana Pastor entrevista la presidenta dela Comunitat de Madrid, la lideressa pepera Esperanza Aguirre. El 26 d’abril de 2011 Ana Pastor va entrevistar la secretària general del PP i presidenta deCastella La Mancha María Dolores de Cospedal, una tensa entrevista on la dirigent del PP va acusar TVE de parcialitat i va anunciar que canviarien el model al gust del PP.  

El diari britànic The Guardian s’ha fet ressò d’aquesta pressa de control dels mitjans públics i de l’acomiadament de professionals incòmodes pel govern a TVE, “Spanish government accused ofpurging critics from national radio and TV”, un govern del PP que segons The Guardian no accepta cap crítica. Ja no es tracta del que pugui dir qualsevol que no sigui del PP o jo mateix que no tinc cap simpatia per aquest partit, si d’aquest assumpte se n’ha fet ressò la premsa estrangera potser seria és que ni nosaltres que estem aquí ens arribem a adonar de la magnitud d’aquest control dels mitjans per part del govern espanyol. Durant l’anterior etapa dels governs del PP es van poder veure situacionsimpròpies d’un Estat democràtic, el grau de manipulació informativa durant elgovern d’Aznar era vergonyós, tot i així el Partit Popular va acabar perdent les eleccions, i sembla que no volen que això torni a succeir, per això han decidit prendre el control de RTVE i fer-ho sense miraments, convertint TVE en un Canal 9 o Telemadrid de grans dimensions.Rajoy-TV 

El gobierno del caudillo Rajoy sigue afianzando su poder y para hacerlo necesita aplastar cualquier disidencia y tomar el control de los medios de comunicación públicos. El PP tomó el control del consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE) situando González-Echenique a la presidencia de RTVE, abogado del Estado y miembro del último gobierno de Aznar. El PP también situó al frente de los informativos otro hombre del partido, Julio Somoano, proveniente de Telemadrid, eso ya nos dice mucho del personaje y de qué RTVE quiere el PP, una Telemadrid gigante.

La periodista Ana Pastor a quien un diputado o senador del PP ya amenazó que sería despedida cuando el PP llegara al poder ha sido despedida.


14 de octubre de 2010: Ana Pastor entrevista la presidentade la Comunidad de Madrid, la lideresa pepera Esperanza Aguirre. El 26 de abril de 2011 Ana Pastor entrevistó la secretaria general del PP y presidenta deCastilla La Mancha María Dolores de Cospedal, una tensa entrevista donde la dirigente del PP acusó TVE de parcialidad y anunció que cambiarían el modelo al gusto del PP.El diario británico The Guardian se ha hecho eco de esta toma de control de los medios públicos y del despido de profesionales incómodos por el gobierno en TVE, "Spanish governmentaccused of purging críticos from national radio and TV", un gobierno del PP que según The Guardian no acepta ninguna crítica. Ya no se trata de lo que pueda decir cualquiera que no sea del PP o yo mismo que no tengo ninguna simpatía por este partido, si de este asunto se ha hecho eco la prensa extranjera quizá sería es que ni nosotros que estamos aquí nos llegamos a cuenta de la magnitud de este control de los medios por parte del gobierno español. Durante la anterior etapa de los gobiernos del PP se pudieronver situaciones impropias de un Estado democrático, el grado de manipulacióninformativa durante el gobierno de Aznar era vergonzoso, aún así el Partido Popular acabó perdiendo las elecciones, y parece que no quieren que esto vuelva a suceder, por eso han decidido tomar el control de RTVE y hacerlo sin miramientos, convirtiéndose TVE en un Canal 9 o Telemadrid de grandes dimensiones.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Cuando cambia un gobierno aquí también cambian las direcciones de los medios y a veces a muchos periodistas si no responden a las nuevas políticas, después vuelven a cambiarlos cuando sigue otro gobierno aunque no tenga necesariamente otra ideología.

Jaume C. i B. ha dit...

Esto suele suceder en países con democracias jóvenes y sin afianzar, el cambio de gobierno no debería suponer cambio alguno en los medios de comunicación públicos, salvo que sea porqué el nuevo gobierno pretenda tener un medio de comunicación a su servicio en lugar de al servicio de los ciudadanos. El hecho de que la prensa extranjera haya criticado lo que está haciendo el PP en RTVE es indicativo de que es más escandaloso de lo que muchos suponen. La anterior etapa del gobierno del PP convirtió RTVE en un medio de propaganda del régimen aznariano pero parece que Rajoy va a superar a su maestro.