3 d’ag. 2012

El PP ja no dissimula més

El PP ja no dissimula més 

Tots hem escoltat aquella frase que diu “jo no sóc (...) però... “, sovint la diu gent que nega ser racista però que després immediatament després del “però” deixà clar que si que ho és. Doncs bé, en el cas del Partit Popular la frase seria més o menys: “El PP no és franquista però Franco...”. Els dirigents del PP són, però, molt poc hàbils. Arran de la discussió de la llei de la Memòria Històrica i després de la seva aprovació l’actitud dels dirigents del PP ha estat sempre la d’actuar com a defensors del règim, fos posant tots els entrebancs possibles a l’aplicació d’aquesta llei, recorrent-la, aconseguint que Tribunals afins ideològicament afins hi posessin traves, aconseguint destruir al jutge que més ha treballat en l’aplicació d’aquesta llei, el jutge Garzón, especialment quan va intentar obrir causa contra els franquistes.

En algun cas el Partit Popular ha intentat destruir tombes on hi havia enterrades persones assassinades pels feixistes durant la Guerra Civil, cas de les tombes que hi havia al costat del cementiri de València i que la senyora alcaldessa de València Rita Barberá va ordenar destruir sobtadament amb l’excusa que s’havien de fer unes obres. Després parlarem de la senyora alcaldessa.

Un costum que tenia el general Franco va ser fer-se concedir pels ajuntaments que ell mateix nomenava a dit tota mena d’honors: Medalla d’honor de la ciutat i alcalde etern. Molts ajuntaments van decidir retirar aquests honors al dictador i sempre amb la oposició dels regidors del Partit Popular. Un altre assumpte ha estat la retirada dels “paquitos eqüestres” que pràcticament hi havia a totes les ciutats espanyoles, ha estat retirat de la majoria, no sense certa polèmica, i encara en queda algun per a gaudi dels coloms caganers i vergonya dels demòcrates.

On el Partit Popular ha quedat més en evidència ha estat en l’assumpte del Valle de los Caídos, el megàlit funerari que el dictador es va fer erigir només arribar al poder per la força de les armes i construït pels presoners de guerra. 

València, Rita Barberà i l’alcalde honorari Franco 

L’Ajuntament de València haurà de retirar el títol d’alcalde honorífic a Franco que li havia estat concedit l’any 1939 pel consistori nomenat pel dit del dictador. L’alcaldessa Rita Barberá (Partit Popular) va negar-se a retirar aquest títol al dictador. La proposició de retirar el títol al dictador va ser d’un regidor de Compromís que la va presentar l’any passat però el Ple municipal s’hi va oposar. L’assumpte va arribar a la Justícia i el Tribunal va dictar sentència. Finalment l’Ajuntament presidit per la senyora Barberá retirarà els honors al dictador. 

Gallardón i Queipo de Llano 

Alberto Ruíz Gallardón, un polític del PP que semblava moderat ideològicament ha acabat resultant que de moderat no té res. Com a ministre de Justícia Ruíz Gallardón ha decidit treure’s la màscara. Ruíz Gallardón ha expedit el títol de marqués de Queipo de Llano al nét del militar colpista Gonzalo Queipo de Llano. El text de l’ordre s’ha publicat al BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) el 17 de juliol i diu que “previ pagament de l'impost corresponent i sense perjudici de tercer de millor dret, Real Carta de Successió en el títol de Marquès de Queipo de Llano, a favor del senyor Gonzalo Queipo de Llano Mencos, per mort del seu pare, senyor Gonzalo Queipo de Llano Martí”. L’Associació de la Memòria Històrica s’ha mostrat molt contrariada per aquest reconeixement al militar colpista i carnisser, la AMH recorda que Queipo de Llano va ser “un dels militars revoltats que van fer de la violència i el terror contra la població civil una generalitzada arma de guerra”, especialment fan esment a les arengues etíliques radiofòniques d’aquest personatge sinistre que feia crides a perpetrar “terribles violacions de drets humans”. Queipo de Llano era conegut precisament per aquestes arengues sota els efectes de l’alcohol al que era molt aficionat. Roman enterrat al costat de la seva esposa a la Basílica de la Macarena de Sevilla. 

Sovint quan veiem que en altres països un partit ultradretà aconsegueix escons ho critiquem, a Espanya, però, els feixistes tenen majoria absoluta al Congrés dels Diputats, els feixistes governen Espanya des del Govern central i governen moltes comunitats autònomes. No ens preocupen per Le Pen o la seva filla, allò és França, i per molt que pugi mai arribarà a governar, els que ens han de preocupar són els feixistes espanyols, aquests manen, i les seves decisions en afecten. No ens sorprenguem, el PP és un partit fundat per antics dirigents de l’antic règim. Espanya ha estat incapaç de configurar una dreta civilitzada i democràtica. El dictador ho va deixar “todo atado y bien atado”.El PP ya no disimula más 

Todos hemos escuchado el dicho que dice "yo no soy (...) pero ... ", A menudo la dice gente que niega ser racista pero que luego inmediatamente después del "pero" deja claro que si que lo es. Pues bien, en el caso del Partido Popular la frase sería más o menos: "El PP no es franquista pero Franco ...". Los dirigentes del PP son, sin embargo, muy poco hábiles. A raíz de la discusión de la ley de la Memoria Histórica y después de su aprobación la actitud de los dirigentes del PP ha sido siempre la de actuar como defensores del régimen, fuera poniendo todos los obstáculos posibles a la aplicación de esta ley, recorriéndola, consiguiendo que Tribunales afines ideológicamente afines pusieran trabas, consiguiendo destruir al juez que más ha trabajado en la aplicación de esta ley, el juez Garzón, especialmente cuando intentó abrir causa contra los franquistas.

En algún caso el Partido Popular ha intentado destruir tumbas donde había enterradas personas asesinadas por los fascistas durante la Guerra Civil, caso de las tumbas que había al lado del cementerio de Valencia y que la señora alcaldesa de Valencia Rita Barberá ordenó destruir repentinamente con la excusa de que tenían que hacer unas obras. Después hablaremos de la señora alcaldesa.

Una costumbre que tenía el general Franco fue hacerse conceder los ayuntamientos que él mismo nombraba a dedo todo tipo de honores: Medalla de honor de la ciudad y alcalde eterno. Muchos ayuntamientos decidieron retirar estos honores al dictador y siempre con la oposición de los concejales del Partido Popular. Otro asunto ha sido la retirada de los "Paquitos ecuestres" que prácticamente había en todas las ciudades españolas, han sido retirado de la mayoría, no sin cierta polémica, y aún queda alguno para disfrute de las palomas caganeras y vergüenza de los demócratas.

Donde el Partido Popular ha quedado más en evidencia ha sido en el asunto del Valle de los Caídos, el megalito funerario que el dictador se hizo erigir nada más llegar al poder por la fuerza de las armas y construido por los prisioneros de guerra. 

Valencia, Rita Barberá y el alcalde honorario Franco 

El Ayuntamiento de Valencia deberá retirar el título de alcalde honorífico a Franco que le había sido concedido en 1939 por el consistorio nombrado por dicho del dictador. La alcaldesa Rita Barberá (PP) se negó a retirar este título al dictador. La proposición de retirar el título al dictador fue de un concejal de Compromís que la presentó el año pasado pero el Pleno municipal se opuso. El asunto llegó a la Justicia y el Tribunal dictó sentencia. Finalmente el Ayuntamiento presidido por la señora Barberá retirará los honores al dictador. 

Gallardón y Queipo de Llano 

Alberto Ruíz Gallardón, un político del PP que parecía moderado ideológicamente ha acabado resultando que de moderado no tiene nada. Como ministro de Justicia Ruíz Gallardón ha decidido quitarse la máscara. Ruíz Gallardón ha expedido el título de Marqués de Queipo de Llano al nieto del militar golpista Gonzalo Queipo de Llano. El texto de la orden se ha publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 17 de julio y dice que "previo pago del impuesto correspondiente y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Queipo de Llano, a favor del señor Gonzalo Queipo de Llano Mencos, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo Queipo de Llano Martí ". La Asociación de la Memoria Histórica ha mostrado muy contrariada por este reconocimiento al militar golpista y carnicero, la AMH recuerda que Queipo de Llano fue "uno de los militares sublevados que hicieron de la violencia y el terror contra la población civil una generalizada arma de guerra ", especialmente hacen referencia a las arengas etílicas radiofónicas de este personaje siniestro que hacía llamamientos a perpetrar" terribles violaciones de derechos humanos ". Queipo de Llano era conocido precisamente por estas arengas bajo los efectos del alcohol al que era muy aficionado. Permanece enterrado junto a su esposa en la Basílica de la Macarena de Sevilla. 

A menudo cuando vemos que en otros países un partido ultraderechista consigue escaños lo criticamos, en España, sin embargo, los fascistas tienen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, los fascistas gobiernan España desde el Gobierno central y gobiernan muchas comunidades autónomas. No nos preocupemos por Le Pen o su hija, aquello es Francia, y por mucho que suba nunca llegará a gobernar, los que nos deben preocupar son los fascistas españoles, estos mandan, y sus decisiones en afectan. No nos sorprendamos, el PP es un partido fundado por antiguos dirigentes del antiguo régimen. España ha sido incapaz de configurar una derecha civilizada y democrática. El dictador lo dejó "todo atado y bien atado".

2 comentaris:

Patric ha dit...

Jaume, no se como puedes cambiar a una gaviota por un cruz gamada..!

Jaume C. i B. ha dit...

Ese dibujo no es obra mía, lo descargué de Internet. En cierto modo lo que describe ese dibujo es el historial del PP, un partido fundado por ministros de Franco que durante un tiempo parece que quiera parecer demócrata pero ahora que tienen la mayoría absoluta se han podido quitar el disfraz y mostrarse como son realmente. Pero no te quedes en la anécdota del dibujo.